Category Archives: มุมคนทำงาน

8 คุณสมบัติ : ที่บริษัทมองหาจากคนทำงานรุ่นใหม่

ใครที่เคยผ่านโมเมนต์การหางานทำก็คงจะรู้สึกแบบเดียวกันว่ […]

เผย Insight คนทำงาน 5 เหตุผลที่ทำให้อยากเปลี่ยนงาน และอยากทำงานต่อ

จ๊อบไทยดอทคอม เผยข้อมูลรายงานผลการสำรวจพฤติกรรมและความค […]

รู้ลึก-รู้กว้าง ความต่างที่คนทำงานจำเป็นต้องรู้

เมื่อเทคโนโลยีเข้ามาบทบาท จนรูปแบบการทำงานต่างไปจากเดิม […]