นวดแผนไทย ตำบลโคกทราย

ความเป็นมาของบุคคลคลังปัญญา

          นายพา รักนุ้ย ชาวบ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านหนองบ่อ ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง มีอาชีพทำการเกษตร ทำไร่ ทำนา ต่อมาได้รับการชักชวนจากเจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านควนเพ็ง หมู่ที่ ๖ บ้านควนเพ็ง ตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง ให้ไปฝึกอบรมการนวดแผนไทย จากศูนย์นวดแผนไทยจังหวัดพัทลุงเป็นเวลา 6 เดือน จากนั้นก็ทำการฝึกนวดให้กับญาติพี่น้อง เพื่อนฝูงบ้านใกล้เรือนเคียงที่ปวดเมื่อยไม่สามารถดูแลตัวเองได้ ก่อนทำการรักษาจะต้องตั้งราช (ค่าครูหมอ) คนละ 12 บาท     
         โดยการที่ผู้ต้องการนวด นำเงิน 12 บาท พร้อมด้วยดอกไม้ หมากพลู ใส่พาน แล้วนำไปยื่นให้กับหมอนวดแผนไทย หมอก็จะรับพานไหว้ครู เพื่อเป็นการบูชาครูหรือทำบุญให้กับบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้ว   

 จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น
        ในการนวดจะใช้คาถาแล้วใช้นิ้วมือลูบบริเวณที่ปวด ควบคู่กันไปทำให้สามารถหายปวดเมื่อยได้โดยไม่ต้องพึ่งยาหรือเข้าเฝือกในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเอ็น และกระดูก การรักษาโรคของหมอนวดแผนไทย เป็นการบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นความผิดปกติของร่างกาย แต่ความเจ็บปวดนี้ไม่ได้ส่งผลเฉพาะทางร่างกายเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อจิตใจและคนในครอบครัวตลอดจนถึงญาติพี่น้องของผู้ป่วยด้วย
          ดังนั้นการประกอบพิธีกรรมรักษาโรคจึงมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้ป่วยและผู้ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ป่วยเกิดความสบายใจ ส่วนในด้านของหมอนวดแผนไทย การทำหน้าที่นวดแผนไทยถือเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วย ส่วนใหญ่จะเป็นเครือญาติหรือญาติมิตรในชุมชนเป็นการแสดงน้ำใจ ทั้งยังถือว่าเป็นการทำบุญกุศลเพราะได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มุมมองเช่นนี้จึงสอดคล้องกับธรรมเนียมปฏิบัติของหมอพื้นบ้านทุกคนที่จะรักษาโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
          การรักษาโรคโดยการใช้คาถา ซึ่งใช้รักษา เอ็น ข้อ และกระดูก จัดเป็นภูมิปัญญาที่ถือว่าแปลกมากๆ โดยเป็นการรักษาที่ไม่ต้องใช้ยาในการรักษา แค่ทำการกล่าวคาถาเรียกเส้นเอ็นของคนโบราณ  แล้วทำการลูบตรงบริเวณที่ปวด  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคล  ซึ่งในชุมชนตำบลโคกทราย จะมีการรักษาโดยหมอพื้นบ้านควบคู่กับหมอแผนปัจจุบัน  

 

 

Skip to content