การเลี้ยงผึ้งโพรง

นายสุชาติ  ห้วนแจ่ม ซึ่งมีความสนใจ และมีความรักความชื่นชอบเรื่องผึ้งมานานกว่า 20 ปี มีความรู้ มีความเข้าใจ ความเชี่ยวชาญ ด้านผึ้ง ชันโรง ส่วนการเลี้ยงโพรงไทยที่กลุ่มทำอยู่ปัจจุบัน เนื่องจากสังเกตเห็นผึ้งโพลงในภาคใต้  ได้อาศัยเกือบทุกหลังคาเรือนแต่ไม่มีคนได้ใช้ประโยชน์  ส่วนใหญ่จะอยู่บนหลังคาบ้าน ห้องน้ำ และที่มืดกับอื่นๆ  เกษตรกรบางคนก็นำมาเลี้ยงในกล่องโดยการล่อเข้า เก็บเกี่ยวได้  ปี ละ 1-2 ครั้งเท่านั้น แต่ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเราได้ปรับปรุง การเลี้ยงผึ้งโพรงไทยแบบนวัตกรรม เข้ามาช่วย ทำให้สามารถ  เก็บน้ำผึ้งได้หลายครั้งและตัวอ่อนไม่เสียหาย อีกทั้งยังอนุรักษ์สายพันธุ์ และปรับปรุงให้ดีกว่าเดิม และจากนั้นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

กลุ่มเลี้ยงผึ้งโพรง ได้นำน้ำผึ้งได้นำน้ำผึ้ง มาเป็นส่วนประสมในทำเครื่องสำอางค์  หลายชนิด เช่น สบู่จากน้ำผึ้ง ลิปสติก ฯลฯ ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากน้ำผึ้ง ทำให้มีการยอมรับ และ เป็นที่นิยมใช้กันมากในตอนนี้ คือ ลิปมันเปลี่ยนสี สารสกัดจากธรรมชาติไร้สารเคมี ปลอดภัยไร้สารตกค้าง ซึ่งมีส่วนประสมจากน้ำผึ้ง 100 %  

Skip to content