ภูมิปัญญาท้องถิ่น หมอจับเส้น

ชื่อภูมิปัญญา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  หมอจับเส้น

เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  นายหมัด  หมัดส๊ะ  ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๖๓  หมู๋ ๖  บ้านเกาะหมาก  ตำบลเกาะหมาก  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง

ความเป็นมาของบุคคลคลังปัญญา

         นายหมัด  หมัดส๊ะ  อายุ ๘๑  ปัจจุบันอาศัยอยู่ ๑๖๓  หมู๋ ๖  บ้านเกาะหมาก  ตำบลเกาะหมาก  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  ซึ่งเกิดจากตระกูล หมัดหมัน  ซึ่งเป็นหมอจับเส้นมาหลายอายุคน  รักษาเกี่ยวกับเอ็น  และเส้นทับกระดูก  ได้รับการถ่ายทอดจากคนในตระกูลของหมอ  ซึ่งทำมาเป็นเวลา ๓๐ ปี  และฝึกการจับเส้นและการทำยาสมุนไพรเพื่อรักษา  เอ็น  และกระดูกทับเส้น  จากการสืบทอดกันมาในตระกูลของตัวเองหลายช่วงอายุคน  โดยการทำการรักษาให้กับประชาชนในหมู่บ้าน

จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น

        นอกจากการจับเส้นของนายหมัด  หมัดส๊ะ  เพื่อรักษาเอ็น  และกระดูกทับเส้น  จัดเป็นภูมิปัญญาที่ใช้วิธีการรักษาโดยหาได้ยากในสมัยนี้  และสามารถหายได้โดยไม่ต้องมีการกินยา

รายละเอียดของภูมิปัญญาท้องถิ่น

        การจับเส้นและทำยาสมุนไพรเพื่อรักษาเอ็น  และกระดูกทับเส้น  ซึ่งเป็นการสืบทอดกันมาในตระกูลของตัวเองหลายช่วงอายุคน  

 

 

Skip to content