การทำปลาดุกร้า

ชื่อภูมิปัญญา  การทำปลาดุกร้า

เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น  นางนิยม  ณ  พัทลุง  ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่ ๑๐๐  หมู่  ๑  บ้านฝาละมี  ตำบลฝาละมี  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง

ความเป็นมาของบุคคลคลังปัญญา

        นางสาวนิยม  ณ  พัทลุง  อายุ ๗๑  ปี  เป็นคนพื้นที่ ตำบลฝาละมี  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  ได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญามาจากคุณยาย  ซึ่งเป็นคนบ้านฝาละมี  ตำบลฝาละมี  อำเภอฝาละมี  จังหวัดพัทลุง  และได้นำความรู้ที่เคยทำปลาดุกร้า  โดยการนำปลามาหมักดองผ่านกรรมวิธีการแบบคนโบราณ  “ปราดุกร้า” มองเผินๆ  นึกว่าปลาเค็ม   แต่ไม่ใช่เลย  “ปลาดุกร้า”  เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อถนอมอาหารของชาวใต้ตั้งแต่โบราณ  นับ ๑๐๐  ปี  ชาวบ้านจะนำปลาดุกมาหมักด้วยเกลือและน้ำตาล  ซึ่งทำแบบง่ายๆตามความเข้าใจของคนโบราณ  นางสาวนิยม  ซึ่งมีความรู้ในการทำปลาดุกร้าที่สืบทอดจากคูรยายซึ่งทำปลาดุกร้าที่มีรสชาติอร่อยและคนที่ซื้อไปรับประทานแล้วอร่อยถูกปาก  เมื่อนำมาทอดโดยใช้ไฟอ่อนๆ  หมั่นกลับตัวปลาเวลาทอดจะได้ไม่ไหม้  สีจะไม่สวยหอมเย้ายวน  แต่หากจะปากปรุงแบบโบราณคือ ย่างด้วยเตาถ่าน  จะทำให้ปลาดุกร้าหอมยิ่งขึ้น  และอร่อยมากขึ้น

จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น

         การหมักและผ่านวิธีการในช่วงฤดูฝน  ในขณะเดียวกันเราจึงถามว่า  คนโบราณบอกว่า  ปลาร้าที่หนอนขึ้นคือปลาร้าที่อร่อย  จึงทำในช่วงฤดูฝน

วัตถุดิบที่ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา  ซึ่งพื้นที่อื่นไม่มี  ได้แก่

         การหมักด้วยน้ำตาลทรายขาว  และหมักในช่วงฝนตกจะได้ปลาที่รสชาติดี

รายละเอียดของภูมิปัญญาท้องถิ่น

       มีการแสวงหาแนวทางและการทำปลาดุกร้าที่มีรสชาติอร่อยและสามารถสรา้งรายได้ให้ครอบครัวได้เป็นอย่างดี

Skip to content