การทำข้าวหลาม

ชื่อภูมิปัญญา  การทำข้าวหลาม

เจ้าของภูมิปัญญา   นางละมัย  ขวัญสุข  ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  ๘๑  หมู่ ๑  บ้านห้วยลึก  ตำบลดอนทราย  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง

ความเป็นมาของบุคคลคลังปัญญ

        นางละมัย  ขวัญสุข  เกิดเมื่อวันที่ ๖  ตุลาคม  ๒๔๘๒  อายุ  ๘๑  ปี  เป็นบุตรของนาย เกลือน  เอียดทอง  นางห้องเลี่ยน  เอียดทอง  มีพี่น้องทั้งหมด ๗  คน  เป็นบุตรคนที่ ๔  ปััจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๘๑ หมู่ ๑ บ้านห้วยลึก  ตำบลดอนทราย  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  นางละมัย  ขวัญสุข  อาชีพทำนาเป็นอาชีพหลัก  หลังจากการทำนาก็ใช้เวลาว่างทำข้าวหลามขายเป็นอาชีพเสริม  ซึ่งได้ลองผิดลองถูก  จนเกิดความชำนาญ  ทำให้มีรายได้ที่จะเลี้ยงดูครอบครัวได้  การทำข้าวหลามจำทำสัปดาห์ละ ๓ วัน  รายได้กำไรต่อครั้งประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ บาท  อีกอย่างพื้นที่ตำบลดอนทรายมีต้นไผ่ในท้องถิ่นเป็นจำนวนมากจึงได้ทำข้าวหลามขายเป็นอาชีพเสริมมาจนถึงทุกวันนี้

จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

         การเผาข้าวหลามของนางละมัย  ขวัญสุข  ยังคงอนุรักษ์วัฒนธรรมการเผาที่มีลักษณะดั้งเดิม  ที่ใช้กันในสมัยโบราณ  คือการเผาข้าวหลาม  ใช้ถ่านเผา  มีพนักสำหรับย่างข้าวหลาม

รายละเอียดของภูมิปัญญาท้องถิ่น

         ชนิดของไม้ไผ่ที่เหมาะสำหรับการทำข้าวหลาม  สามารถเรียงจากคุณภาพได้ดังนี้

         ๑. ไผ่ข้าวหลาม  เป็นคุณสมบัติพิเศษ  คือป้องยาว  ๓๐ – ๔๐ เซ็นติเมตร  มีขนาดหลายแบบทั้งเล็ก  กลาง  ใหญ่  และเยื่อร่อนดีมาก

         ๒. ไผ่ป่า  เป็นไผ่พื้นเมืองที่ให้เนื้อเยื่อดีมีอยู่ทั่วไป  ลำต้นตรงข้อพองแต่เมื้อไม่หนา  มีปล้องภายในประมาณเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑.๕-๒.๕ นิ้ว

         ๓. ไผ่สีสุก  เป็นไม้ไผ่ที่มีลำขึ้นตรง  ลำปล้องยาว  และใหญ่แต่เนื้อเยื่อไม่ค่อยร่อนแต่สามารถใช้ได้

         ๔. ข้าวสารเหนียว  เป็นข้าววสารเหนียวชนิดดี  เมล็ดยาวเมื่อสุกมีความหวานอ่อนนุ่ม

         ๕. มะพร้าว  ส่วนที่ใช้เป็นส่วนผสมโดยคั้นเป็นกะทิ  

         สูตรการทำข้าวหลาม

         – ข้าวเหนียวชนิดดำหรือขาว  จำนวน ๑ ถัง

         – น้ำตาลทราย  จำนวน ๔ กิโลกรัม

         – น้ำกะทิ  จำนวน ๑๐ กิโลกรัม

         – เกลือ จำนวน ๒-๓ ขีด

วิธีทำ

         ๑. นำข้าวเหนียวที่จะทำข้าวหลาม  นำไปแช่น้ำช่วงเวลาตอนเย็น

          ๒. ทำการคั้นกะทิไว้ควรคั้นสดในช่วงตอนเช้าจะดี

          ๓. รุ่งขึ้นตอนเช้านำข้าวเหนียวที่แช่น้ำไว้มาใสน้ำกะทิ  น้ำตาล  และเกลือ  แล้วคลุกเคล้าให้เข้ากัน

          ๔. นำข้าวเหนียวที่ผสมใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่ที่ได้เตรียมไว้แล้ว  ให้น้ำท่วมเมล็ดข้าวเหนียวให้เหลือพื้นที่ปากกระบอกไม้ไผ่ไว้ประมาณ ๒ นิ้ว

          ๕. นำไปเผาไฟโดยใช้ความร้อนปานกลางเผาให้สุกอย่าให้ฟลุกจะทำให้ไหม้กระบอกข้าหลาม  ควรเป็นลักษณะไฟถ่านใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง

          ๖. เมื่อสุกแล้วยกลงปอกเปลือกกรอกบอกไม้ไผ่ออก  จะได้ข้าวหลามรสอร่อย  หอม หวามมัน  ลูกค้าชื่นชอบ

Skip to content