หมอสมุนไพรแผนโบราณ

นายเกิม  แก้วกลับ  เป็นชาวบ้านธรรมเถียร ตำบลพนางตุง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยกำเนิดอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 135 หมู่ที่ 8 ตำบลพนางตุง โดยได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญามาจากรุ่นปู่ มาถึงรุ่นบิดา และรุ่นของนายเกิม เอง เรียนรู้จากผู้เป็นบิดาใน”การรักษาด้วยสมุนไพร” จากการเจ็บป่วยต่างๆ โดยใช้สมุนไพรต่างๆ ในการกิน  การชโลมและรักษา เช่นยาต้มสมุนไพรรักษาโรคเพศเลือดของผู้หญิง  มดลูกเข้าอู่  ไข้ป่า ไข้รากสาด มีชาวบ้านบอกกันปากต่อปาก  จึงมีคนมารับยาสมุนไพรไปรับประทาน นายเกิม  แก้วกลับ เป็นชาวบ้านธรรมดาๆ ที่มีความรู้ ประสบการณ์ทางด้านการรักษาด้วยสมุนไพร  ได้ทำมานานถึง 40 กว่าปี โดย บิดา เป็นผู้ถ่ายทอดวิชาให้ ต่อมาบิดาเสียชีวิตก็ได้ทำสืบต่อมา

Skip to content