การสานเสื่อกระจูด

 

 

นางอรุณ  มาเอียด  เป็นชาวบ้านโคกเมา ตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง  โดยกำเนิดอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 45 หมู่ที่ 6 ตำบลทะเลน้อย ได้ถอนต้นกระจูดมาตากแดด มารีดและนำมาสานเสื่อมาตั้งแต่เด็กๆ โดยการสอนของมารดา สานเสื่อกระจูดใช้ในครอบครัวและได้นำไปจำหน่าย และได้เริ่มแปรรูปเสื่อกระจูด มาเป็นพัด รองเท้า ตระกร้า หมวก และฝึกตัดเย็บกระเป๋า ฝึกออกแบบกระเป๋ารูปแบบต่างๆให้ได้ตามความต้องการของลูกค้า และได้ถ่ายทอดให้กับลูกหลาน เยาวชนรุ่นหลัง เมื่อปีพ.ศ. 2543 ได้เข้ามาเรียนรู้ฝึกอบรมที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียวและพัฒนารูปแบบกระเป๋าต่างๆเพื่อออกจำหน่าย ปี พ.ศ. 2560 จึงได้นำความคิดว่าทำอย่างไรจึงจะได้เป็น1เดียวในหัวป่าเขียว คิดรูปแบบเอาผ้าทอจากกลุ่มทอผ้าองศูนย์ศิลปาชีพมาตัดเย็บตกแต่งกระกระเป๋ากระจูดให้เกิดความสวยงามและเป็นที่ต้องการของลูกค้ามากขึ้นและได้พัฒนาต่อยอดมาจนถึงปัจจุบัน ได้เป็นกรรมการกลุ่มกระจูดของศูนย์ศิลปาชีพบ้านหัวป่าเขียว และถ่ายทอดให้กับเยาวชนและผู้ที่สนใจนงานสานกระเป๋ากระจูด เป็นวิทยากรให้กับกศน.อำเภอควนขนุน และเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น ดังนั้นกระบวนถ่ายทอดความรู้จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

Skip to content