ยาสมุนไพรแผนโบราณ

นางเกรี้ยน  ชูรักษ์ เป็นชาวบ้านเขาป้าเจ้ ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยกำเนิดอาศัย     อยู่บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 6 ตำบลแพรกหา อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง มีอาชีพทำสวนยางพารา เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจจากการทำสวนยาง ก็จะปลูกผักสวนครัว ขิง ข่า ตะไคร้ไว้รับประทานในครัวเรือน  พืชสมุนไพรบางชนิดสามารถบรรเทาอาการป่วยในเบื้องต้นได้ โดยไม่มีอันตรายต่อร่างกาย พืชสมุนไพรที่มีอยู่ตามธรรมชาติ รวมถึงผลไม้ต่าง ๆ โดยใช้ทั้งต้นหรือส่วนต่าง ๆ เช่น เปลือก ใบ ดอก เกสร เป็นยาที่ได้จากสิ่งที่มีอยู่ในบ้าน โดยการใช้แบบบอกต่อ ๆ กันมา ปี พ..2543 ก็ได้ไปอบรมเพิ่มพูนความรู้ผู้ประกอบโรคศิลปะแผนโบราณ เมื่อได้รับใบอนุญาตให้ประกอบยาสมุนไพรแผนโบราณ ก็นำสมุนไพรที่มีอยู่ในชุมชน มาทดลองทำเป็นยาลูกกลอน อาศัยเรียนรู้ฝึกหัดและคำบอกเล่า จึงดัดแปลงเป็นยาชนิดน้ำ ชนิดผง หรือน้ำมันว่านบรรเทาอาการปวดเมื่อย แก้กษัยเส้น เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาใช้ประโยชน์สูงสุด และยังคงไว้วัฒนธรรมการรักษาโรคความเจ็บป่วยด้วยสมุนไพรอยู่ในสังคมไทยจนถึงปัจจุบัน

Skip to content