ข้าวซ้อมมือ

 

ความเป็นมาของบุคคลคลังปัญญา ตำบลป่าพะยอมตั้งแต่ในอดีตมาเป็นตำบลที่ประชาชนส่วนใหญ่มีอาชีพ การทำนาทั้งนาปีและนาปรังในอดีตเป็นหมู่บ้านที่อยู่ในชนบทเมื่อประชาชนทำนาแล้ว พอถึงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ ก็ไม่มีโรงสี ในสมัยบรรพบุรุษปู่ ย่าตา ยาย นิยมการทำข้าวซ้อมมือ ไว้หุงกินในครัวเรือน และก็ได้สืบทอดภูมิปัญญาเหล่านี้มาตั้งแต่สมัยนานมาแล้วจนถึงปัจจุบัน จนทำให้การทำข้าวซ้อมมือ ได้สืบทอดกันมารุ่นต่อรุ่น

จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น …..จุดเด่นของการทำข้าวซ้อมมือ  มีประโยชน์ต่อคุณค่าทางอาหาร ช่วยป้องกันโรคเหน็บชาโรคโลหิตจางป้องกันระบบประสาทอักเสบช่วยบำรุงสมองช่วยป้องกันการเป็นตะคริวขับถ่ายสะดวก ช่วยให้ท้องไม่ผูก และได้มีการพัฒนามาทำข้าวสังข์หยด ซ้อมมือ จนทำให้ได้จมูกข้าวสังข์หยด มีคุณค่าและประโยชน์มากมาย เช่น นำจมูกข้าวสังข์หยดไปชงกับน้ำร้อน ดื่มตอนเช้า ผสมกับกาแฟ นำมาผสมทำขนมเพิ่มคุณค่าทางอาหาร

Skip to content