ยาสมุนไพรไทยพื้นบ้าน

ชื่อภูมิปัญญา สมุนไพรไทยพื้นบ้าน

เจ้าของภูมิปัญญา   นายออบ  คงเนียม   ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่ ๑๕๒  หมู่ ๘  บ้านห้วยเผยอ  ตำบลดอนประดู่  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง

ความเป็นมาของบุคคลคลังปัญญา

        นายออบ  คงเนียม  เป็นคนพื้นที่ ตำบลบลดอนประดู่  อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้มาจาก  ปู่แก้ว ซึ่งเป็นคนบ้านที่ขี้เหล็ก  ตำบลดอนทราย   อำเภอปากพะยูน  จังหวัดพัทลุง  และได้นำเอาความรู้ที่ได้ร่ำเรียน ศึกษา มารักษาคนในหมู่บ้าน  ซึงมียาเลือด  ยาลม   ยารักษาริดสีดวง  ยาคลายเส้น  ยาแก้อาเจียนเป็นเลือด ฯลฯ  ต่อมามีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักทำให้คนนอกหมู่บ้าน  ต่างตำบล  ต่างอำเภอ   มาติดต่อให้ไปรักษาผู้ป่วย ร่วมกับนายออบ  ได้จัดยาให้ไปรักษา  แต่ในปัจจุบัน  นายออบ  ไม่ได้ทำการออกไปรักษานอกพื้นที่เหมือนเมื่อก่อน เพราะเนื่องด้วยความชราภาพ  สุขภาพไม่เอื้ออำนวยในการเดินทาง  มีแค่ทำยาจำหน่าย  ให้ลูกค้าที่มาขอติดต่อซื้อไปรักษาโรคประจำตัวต่างๆ

จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น

         นายออบ  คงเนียม  มีความชำนาญในเรื่องยาสมุนไพรไทย  และต้องการที่จะถ่ายทอดอง๕ืความรู้ให้คนรุ่นหลังได้ส์บทอดต่อไป

รายละเอียดของภูมิปัญญาท้องถิ่น

         ปรุงยาสมุนไพรสูตรต่างๆในการรักษาโรคให้กับชาวบ้าน

Skip to content