การทำยาสมุนไพร

นางสุภาพร บัวแก้ว เป็นชาวบ้านนาสวน ตำบลมะกอกเหนือ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โดยกำเนิดอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 124 หมู่ที่ 5 ตำบลมะกอกเหนือ โดยได้รับการถ่ายความรู้จากพระครูขันตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดบ้านสวน  และจากการเรียนรู้ภายในอุโบสถวัดบ้านสวน เป็นอุโบสถ 2 ชั้น ชั้นล่างมีตำรายาสมุนไพรนานาชนิด รักษาได้หลายโรค ศึกษาได้จากต้นเสาภายในอุโบสถ  ซึ่งจะมีตำรายาสมุนไพรทั้งสี่ด้านทุกเสา พร้อมทั้งศึกษาวิธีการนวดแผนโบราณจากตำราต้นเสา นางสุภาพร บัวแก้ว มีความสนใจเรียนรู้เกี่ยวกับน้ำมันว่านสมุนไพร เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย เดิมมีต้นตำรับการปรุงยามาจากวัดเขาอ้อ โดยใช้พืชสมุนไพรต่างๆ ที่หาได้ในท้องถิ่น แล้วนำมาแปรรูปเป็นยาสมุนไพร  

Skip to content