ปลาดุกร้า

 

ความเป็นมาของบุคคลคลังปัญญา

นางประดิษฐ์ ศิริกัน เป็นชาวบ้านป่าบอนต่ำ ตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 346 หมู่ที่ 7 ตำบลป่าบอน ได้รับเรียนรู้การทำปลาดุกร้าโดยมีครูมาสอนในหมู่บ้าน จึงเกิดความชอบและลองทำจนประสบความสำเร็จในการทำปลาดุกร้า

จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น

การทำปลาคุกร้าของนางประดิษฐ์  ศิริกัน ได้มีการผลิตตราการค้าเพื่อจำหน่ายในพื้นที่ใกล้เคียง ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์และจดจำได้ง่าย  และเป็นที่ต้องการของตลาด 

วัตถุดิบที่ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา ซึ่งพื้นที่อื่นไม่มี ได้แก่

          วัตถุดิบที่นำมาใช้ในการผลิตปลาดุกร้า เป็นวัตถุดิบที่ นางประดิษฐ์  ศิริกัน เลี้ยงเองในบ่อดินที่บ้าน ซึ่งเป็นการทำงานที่ครบวงจรตั้งแต่การเลี้ยงปลา นำปลามาแปรรูป  จำหน่ายปลีก เมื่อวัตถุดิบไม่พอต่อการผลิตก็ซื้อในพื้นที่ใกล้เคียง

 

ปลาดุกร้าทอด

 

น้ำพริกปลาดุกร้า

 

วิธีการผลิต “ปลาดุกร้า” 

1.นำปลาสดมาใส่ในกระสอบเกลือเพื่อน็อกให้ปลาตาย โดยใช้ปลาดุกสดครั้งละ 300 กิโลกรัม

2.นำปลาดุกมาตัดหัวออก ควักไส้ปลาออก

3. นำปลาดุกมาล้างน้ำให้สะอาด

4.นำปลาที่ล้างสะอาดแล้วนำมาผึ่งในตะแกรงให้สะเด็ดน้ำ ทิ้งไว้นาน 3 ชั่วโมง นำปลาที่สะเด็ดน้ำแล้วนำมาใส่เกลือสินเธาว์ ไอโอดีน และน้ำตาลอย่างละ 12 กิโลกรัมที่ผสมแล้วยัดไส้ในท้องปลาและคลุกเคล้ากับตัวปลา

5.นำปลาดุกหมักลงในโอ่งมังกร จัดเรียงเป็นชั้นๆ จนเต็มโอ่ง ปิดฝาให้สนิท หมักทิ้งไว้ 2 คืน

6.นำปลาที่ผ่านการหมักได้ที่แล้วมาตากแดดในโรงอบพลังงานแสงอาทิตย์นาน 5 ชั่วโมง

7.นำปลามาห่อด้วยกระดาษซับน้ำและน้ำมันปลาก่อน จึงค่อยใส่ถังพลาสติกที่มีฝาเกลียว ปิดฝาให้มิดชิด ทิ้งไว้นาน 2 วัน นำปลามาแกะกระดาษห่อออก นำไปตากแดด ครั้งที่ 2 ประมาณ 5 ชั่วโมง

8.นำปลามาห่อกระดาษ บรรจุถุงพลาสติกถุงละ 1 กิโลกรัม และบรรจุกล่องกระดาษที่เป็นเอกลักษณ์ของปลาดุกร้าท่าซักก่อนส่งจำหน่าย เมื่อบรรจุกล่องบรรจุภัณฑ์สามารถเก็บรักษาคุณภาพได้นาน 3 เดือน เก็บในตู้เย็นได้นาน 1 ปี

 

โรงตากปลาเปิดปิดหลังคาได้

        เทคนิคการแปรรูปปลาดุกร้าของภูมิปัญญาชาวบ้านภาคใต้นั้น มุ่งลดปริมาณน้ำในปลาดุก โดยการทำแห้งร่วมกับการใช้เกลือและน้ำตาล โดยเกลือทำหน้าที่ดึงน้ำออกจากตัวปลา ส่วนน้ำตาลช่วยป้องกันการเจริญของจุลินทรี นอกจากนี้ การตากแดดธรรมชาติ ยังช่วยลดความชื้นของอาหารลงได้
         นางประดิษฐ์  ศิริกัน เจ้าของสูตร บอกว่า กระบวนการผลิตปลาดุกร้าโดยใช้วิธีการตากแดดจะต้องทำอย่างระมัดระวังจะต้องใช้แสงแดดที่ไม่ร้อนจัดจนเกินไป เนื่องจากปลาดุกเป็นปลาที่มีเนื้อนุ่มเมื่อโดนความร้อนจะทำให้แห้งเปื่อยยุ่ยได้ ทำให้ปลาดุกร้าเสียลักษณะที่ดี การตากปลาดุกร้านิยมตากในที่ร่มทั้งแบบเปิดและแบบตากในโรงเรือนที่มีการปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนจากแมลงและฝุ่นนอกจากมีฝีมือการผลิตปลาดุกร้าที่อร่อยเด็ดแล้ว ยังมีจุดเด่นในเรื่องโรงตากปลา ที่เกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่น่าสนใจอย่างมาก นางประดิษฐ์  ศิริกัน เล่าให้ฟังว่า นำปลาดุกมาตากแดดกลางแจ้ง วันใดมีฝนตกหรือลมพายุ ก็ต้องรีบเก็บปลา ทำให้ยุ่งยากในการดูแลจัดการ เธอจึงออกแบบก่อสร้างโรงตากปลาที่สามารถเลื่อนเปิด-ปิดหลังคา ทำให้เกิดความสะดวกสบายในการดูแลจัดการ

 

 

 

 

 

Skip to content