การนวดแผนไทย

 

ข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุ

นายชา ชูลีรักษ์ อายุ 68 ปี เป็นชาวบ้านหารบัว ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยกำเนิดอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 62 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งนารี อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง แต่เดิมนายชา ชูลีรักษ์ ได้ประกอบอาชีพกรีดยาง ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2548 ได้ไปเข้ารับการอบรมโครงการนวดไทยของสถาบันการแพทย์แผนไทยกษา กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุงงาน ต่อมาได้มีการนำเอาความรู้ที่ได้รับจากอบรมมาปฏิบัติควบคู่กับการทำกรีดยาง ทำให้สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว นอกจากนี้ นายชา ชูลีรักษ์ ยังเป็นผู้ที่มีจิตอาสาที่จะถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาในเรื่องของการนวดแผนไทย ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้อีกด้วย

จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น

การนวดแผนไทยมีประโยชน์ได้ทั้งในครัวเรือน และชุมชน 

การนวดแผนไทยสามารถกระตุ้นการไหลเวียนของระบบเลือดลมในร่างกายได้จากการยืดส่วนต่าง ๆ ซึ่งเมื่อร่างกายมีการชำระล้างพิษและออกซิเจนที่มากขึ้นก็จะช่วยส่งเสริมการทำงานของระบบประสาท เพิ่มระดับพลังงานและบำรุงด้านสุขภาพอื่น ๆ อีกมากมาย นักวิจัยยังพบว่าการนวดแผนไทยช่วยปรับสมดุลโดยรวมของร่างกายได้ พักผ่อนได้อย่างเต็มที่

 

Skip to content