น้ำส้มควันไม้


ข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุ

นายระโหด  หมัดหมาน  อายุ 66 ปี เป็นชาวบ้านหนองธง ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง โดยกำเนิดอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง แต่เดิมนายระโหม หมัดหมาน ได้ประกอบอาชีพช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2547 ได้ไปศึกษาดูงานกับ กศน.อำเภอป่าบอน ในเรื่องของการทำเศรษฐกิจพอเพียงและเรื่องของการทำน้ำส้มควันไม้ ต่อมาได้มีการนำเอาความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาดูงาน เรื่องการทำน้ำส้มควันไม้มาปฏิบัติควบคู่กับการทำการเกษตรแบบผสมผสาน น้ำส้มควันไม้มีสารประกอบต่างๆ มากมาย เมื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตรจะมีคุณสมบัติ เช่น เป็นสารปรับปรุงดิน สารป้องกันกำจัดศัตรูพืช และสารเร่งการเติบโตของพืช ซึ่งในปัจจุบันนี้การทำน้ำส้มควันไม้นอกจากเก็บไว้ใช้เอง ยังสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ นอกจากนี้ นายระโหด หมัดหมาน มีจิตอาสาที่จะถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาในเรื่องของการทำน้ำส้มควันไม้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่สนใจเรียนรู้

จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น

น้ำส้มควันไม้ใช้ประโยชน์ได้ทั้งในครัวเรือน การเกษตร และการปศุสัตว์ 

สำหรับการใช้ในครัวเรือน น้ำส้มควันไม้ความเข้มข้น 100% ใช้รักษาแผลสด น้ำร้อนลวก ไฟไหม้ น้ำกัดเท้า และเชื้อราที่ผิวหนังได้ น้ำส้มควันไม้ผสมน้ำ 1 ต่อ 20-50 ใช้ป้องกันปลวก มด แมลงต่างๆ และสัตว์ที่มีพิษ เช่น ตะขาบ แมงป่อง อัตราส่วน 1 ต่อ 100 ใช้ดับกลิ่นในห้องน้ำ ห้องครัว และบริเวณที่ชื้นแฉะ

สำหรับใช้ในการเกษตร อัตราส่วน 1 ต่อ 20 ใช้พ่นลงในดินก่อนการเพาะปลูก 10 วัน ใช้ฆ่าเชื้อรา อัตราส่วน 1 ต่อ 50 ใช้พ่นลงในดิน ป้องกันเชื้อจุลินทรีย์ที่เข้ามาทำลายพืช หากเป็นอัตราส่วน 1 ต่อ 200 ใช้ฉีดพ่นทางใบ ขับไล่แมลง และกำจัดเชื้อรา โดยใช้ได้กับผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ และไม้ผลต่างๆ และใช้น้ำส้มควันไม้ 1 ต่อ 500 ฉีดพ่นทุกๆ 15 วัน หลังติดผล จะทำให้ผลิตผลเจริญเติบโตงอกงาม

น้ำส้มควันไม้มีประโยชน์ด้านปศุสัตว์เช่นกัน หากใช้ในอัตราส่วน 1 ต่อ 100 สามารถลดกลิ่นเหม็นในคอกสัตว์ของท่านได้ นอกจากนี้ยังใช้ผสมอาหารสัตว์ ยับยั้งการเกิดแก๊สในกระเพาะอาหาร ป้องกันและรักษาอาการท้องเสียได้ ฯลฯ 

 วัสดุอุปกรณ์

1.  อิฐ   50 ก้อน

2.  ถังน้ำมัน  200  ลิตร  1  ถัง

3.  ไม้ไผ่ยาว  8  เมตร พร้อมเจาะรู จำนวน  1 ลำ

4.  ความกว้าง 1.75 เมตร ยาว 1.15  เมตร สูง 60 ซม.

 วีธีการเผา

1. เตรียมไม้ที่ต้องการจะเผา
2. ใส่ไม้ลงถัง 200 ลิตร ประมาณ 80 ก.ก.

3. จัดเรียงไม้ในถังให้พอดีลักษณะของไม้ในถังแบบแนวตั้ง

4. จุดไฟที่ฐานของถัง

5. จนเกิดควันที่ตัวถัง

6. นำฝาถังที่เตรียมใว้มาปิดให้สนิท

7. นำท่อไม้ไผ่ที่เตรียมไว้วางสวมต่อท่อที่ออกจากถัง

8. หาวัสดุมารองรับน้ำส้มควันไม้

ถ้าต้องการปริมาณเพิ่มขึ้นให้ใช้ผ้าพันรอบด้านบนแล้วหยดน้ำให้ท่อเย็นตลอดเวลา โดยเริ่มเก็บน้ำส้มที่อุณหภูมิปากปล่อง 80 องศา  และหยุดเก็บที่ 150 องศา โดยอุณหภูมิดังกล่าวจะไม่มีสารก่อมะเร็ง ใช้เวลาเผา 10 ชม. ได้ถ่าน 15 ก.ก ได้น้ำส้มควันไม้ 2 ลิตร

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content