พิธีกรรมการไหว้เจ้าที่การขึ้นบ้านใหม่

ความเป็นมาของบุคคลคลังปัญญา

นายเสริม  ชูศรีขาว  เป็นชาวบ้านท่าดินแดงออก ตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  กำเนิดอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 82 หมู่ที่ 4 ตำบลวังใหม่ โดยได้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญามาจากรุ่นสู่รุ่น จากบิดา และได้ตกทอดถึงรุ่นของ นายเสริม  ชูศรีขาว เรียนรู้จากผู้เป็นบิดาและสนใจใน “พิธีกรรมการไหว้เจ้าที่การขึ้นบ้านใหม่ พิธีกรรมตามความเชื่อที่มีมาช้านาน โดยมีความเชื่อ ทำไว้เชิญดวงวิญญาณเจ้าของเดิมของสถานที่นั้น ๆ นายเสริม ชูศรีขาว เป็นชาวบ้านธรรมดา ๆ ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการทำพิธีกรรมไหว้เจ้าที่ มานานถึง 31 กว่าปี โดยได้เห็นบิดาทำพิธี แล้วเกิดความสนใจจึงได้สอบถามบิดา มีการจดบันทึกข้อมูลเอาไว้ และได้ทำพิธีกรรมการไหว้เจ้าที่การขึ้นบ้านใหม่ร่วมกับบิดา ต่อมาเมื่อบิดาเสียชีวิต นายเสริม  ชูศรีขาว ก็ได้ทำสืบทอดการทำพิธีกรรมการไหว้เจ้าที่ต่อมา

จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ทำเพื่อช่วยเหลือคน ทำไปเถอะ เขาสบายกาย เราก็สบายใจ นายเสริม กล่าว ถึงหากคนรุ่นผมไม่สืบถอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเหล่านี้แล้วต่อไป ลูกหลานจะได้รู้ได้อย่างไร อีกทั้งความรู้ที่ได้ทำหน้าที่การประกอบพิธีกรรมนานถึง 31 กว่าปี ก็หวังอยากจะให้คนรุ่นใหม่มาเรียนรู้บ้างกระผมเอง พร้อมถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้ที่สนใจทางด้านนี้ 

รายละเอียดของภูมิปัญญาท้องถิ่น                                                                                 

การทำพิธีกรรมการไหว้เจ้าที่การขึ้นบ้านใหม่ ได้รับการสืบทอดมาจากบิดา นั้นไม่ใช่แค่ทำพิธีได้อย่างเดียว แต่จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือและสามารถสร้างแรงศรัทธาแก่ผู้ที่มาขอให้ทำพิธีได้ด้วย และสามารถทำให้ผู้ที่มาขอให้ทำพิธีมีความเชื่อถือเชื่อมั่นและศรัทธาในตัวจนเป็นที่รู้จักในชุมชน

 

Skip to content