ศูนย์เรียนรู้การปลูกส้มโอทับทิมสยาม

กศน.ตำบลคลองน้อยได้ประสานงานให้มีแหล่งเรียนรู้ชุมชนในตำบล เพื่อนำเอาความรู้และประสบการณ์ด้านภูมิปัญญาถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่แหล่งเรียนรู้ชุมชน ต่อยอดการให้บริการจากปีที่ผ่านมาซึ่งได้ดำเนินการสำรวจแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญา และสถานประกอบการ ในตำบลคลองน้อยพบว่า แหล่งเรียนรู้ที่ควรจัดตั้งเป็นแหล่งการเรียนรู้ในชุมชน คือ แหล่งการเรียนรู้ชื่อ ศูนย์เรียนรู้การปลูกส้มโอทับทิมสยาม บ้านเลขที่ 5/1 บ้านแสงวิมาน หมู่ที่ 13 ตำบลคลองน้อย อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ 80330 ซึ่งมีลักษณะกิจกรรม เป็นศูนย์เรียนรู้ในการปลูกส้มโอพันธุ์ทับทิมสยามและเป็นสถานที่ศึกษาดูงานการใช้กรรมวิธีในการปลูกพืชโดยใช้ทฤษฎีใหม่ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ศูนย์เรียนรู้การปลูกส้มโอทับทิมสยาม เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้การมีส่วนร่วม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการปรับปรุงดินให้ดีขึ้น อันจะส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรและส้มโอ ภูมิปัญญา/เจ้าของ/ผู้ดูแล ที่ขอจัดตั้ง  คือ นายอาณัติ แสงวิมาน ซึ่งมีความพร้อมทั้งด้านสถานที่ ความรู้ความสามารถ มีผลงานเป็นที่ยอมรับของประชาชน การยอมรับจากหน่วยงานเกษตรอำเภอและหน่วยงานของภาครัฐอีกหลาย ๆ หน่วยงาน มีการศึกษาดูงานในความสำเร็จของการรวมกลุ่มการปลูกส้มโอทับทิมสยาม บ้านแสงวิมานด้วยเทคนิคของตัวเอง ซึ่งได้มาด้วยประสบการณ์ในการดูแลส้มโอมามากกว่า 20 ปี

Skip to content

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink jigolo arayan bayanlar jigolo basvuru jigolo sirketleri jigolo ajansi jigolo ajanslari jigolo ariyorum karşıyaka escort sohbet okey oyna izmir escort bayan süperbahis bodrum escort izmit evden eve nakliyat antalya escort