หมอตัดต้อ

หมอตัดต้อ

                                     

     ตัดต้อ วิชาโบราณที่ได้เห็นได้ยินมาแต่ครั้งยังเด็ก  เป็นวิชาภูมิปัญญาไทยโบราณ  ก่อนที่จะมีการรักษาด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างทุกวันนี้  ลักษณะความเชื่อเป็นความเชื่อเรื่องการรักษาต้อเนื้อให้หายขาดได้ โดยลูกคนหัวปีหรือลูกคนสุดท้อง ที่ได้ร่ำเรียนมาจากครูเฒ่าหมอแก่

          การตัดต้อเป็นศาสตร์การรักษาดวงตาโรคทางตาอีกแขนงหนึ่งที่ใช้พุทธศาสตร์  บทสวดมนต์  พะคุณผสมอำนาจสมาธิจิตผ่านวิธีการแห่งพิธีกรรม  การสืบสายวิชาแต่ละสำนักต่างกัน  แต่โดยรวมแล้วคล้ายคลึงกัน

          การตัดเมล็ดข้าวสาร  บนกะลาตาเดียว  มีความนัยแอบแฝงอยู่แบบปาฎิหาริย์  ถ้ามีการปฎิบัติตนให้อยู่ในศีลธรรมปฏิบัติสมาธิวิปัสนาเป็นประจำและสงเคราะห์คนไข้ด้วยความเมตตาธรรม  เป็นการแสดงออกด้านภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ด้านสุขภาพของคนในชุมชน ขณะที่วงการแพทย์เข้าไปดูแลได้ไม่ทั่วถึงซึ่งทำให้คนในชนบทได้มีที่พึ่งในยามเจ็บป่วย

          ครกตำข้าว  บางตำราต้องตัดต้อตอนเย็นใกล้ค่ำ คว่ำครกคนไข้นั่งบนก้นครก หันหน้าไปทางทิศตะวันตก  อัญเชิญครูบริกรรมคาถาแล้วตัด

            อุปกรณ์ทีใช้ คือ กะลาตาเดียว ใบมีด หมาก 9 คำ  ดอกไม้ 9 ดอก  ธูป  ก้าน  เทียน 3 เล่ม 

เงิน  บาท

วิธีการรักษา ต้อเนื้อ  ใช้อุปกรณ์ เนื้อหมูหรือเนื้อปลาหรือเนื้อไก่ กะลาตาเดียว ใบมีด

                ต้อเลือด  ใช้อุปกรณ์ เลือดหมู กะลาตาเดียว ใบมีด

                ต้องหิน ต้อกระจก  ใช้อุปกรณ์ ข้าวสารดิบ กะลาตาเดียว ใบมีด

ขั้นตอนในการรักษา จะรักษา วัน  วันที่ 1 จะตัด ครั้ง  วันที่ จะตัด ครั้งและวันที่ 3 จะตัด 3 ครั้ง เวลารักษาจะพูดคาถาตอนที่รักษาไปด้วย

               นางทรัพย์  กรงไกรจักร์  ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 352 หมู่ที่ตำบล/แขวง  ควนพัง

อำเภอ ร่อนพิบูลย์  จังหวัด นครศรีธรรมราช  โทรศัพท์ 0911670741 อายุ 72  ปีเป็นภูมิปัญญาในเรื่องการตัดต้อมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งได้เรียนรู้ภูมิปัญญาเรื่องการตัดต้อจากมารดาตอนอายุ 20 ปี เป็นเรื่องที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ ได้เรียนรู้และรักษาโรคต้อเนื้อ ต้อกระจก  ต้อเลือดมามากว่า 50 ปี     และคนที่มารักษาก็มีทั้งคนในพื้นที่ ในชุมชน และคนที่มาจากต่างพื้นที่มากมายนับ 100 คน  

ดาวน์โหลดเอกสาร

Skip to content