ภูมิปัญญา การบีบนวด คลายเส้น

       

นวดแผนไทย

                 ถือได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของไทยที่มีมาตั้งแต่อดีตกาล และสืบสานกันมาจนถึงปัจจุบันการนวดแผนไทย เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ซึ่งเกิดจากสัญชาตญาณของการอยู่รอดของมนุษย์ เมื่อมีอาการปวดเมื่อยหรือเจ็บป่วย ตนเองหรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงมักจะลูบไล้หรือบีบนวดบริเวณดังกล่าว ทำให้อาการปวดเมื่อยคลายลงได้ จนหายปวด ต่อมาได้เริ่มสังเกตเห็นผลจากการบีบนวดในบางจุด จึงกลายเป็นความรู้ที่ได้สืบทอดต่อกันมา กลายมาเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มีบทบาทในการบำบัดรักษาให้ผู้ป่วยที่เจ็บปวด เมื่อยล้า เคล็ดขัดยอก ที่จากการทำงานหนัก เช่นทำนา ทำสวน ทำไร่ ซึ่งก็จะมีหมอที่สามารถ บีบ นวด โดยใช้น้ำมันมะพร้าว ตามบ้านตามท้องถิ่นที่หาได้ง่าย

 

     การนวดแผนไทย มีการรักษาที่หลากหลายวิธี อาทิ วิธีรักษาด้วยการนวด กดจุด จัดกระดูกสันหลัง อบประคบสมุนไพร และการใช้ยาสมุนไพรเพื่อรักษาเสริมสร้างบำรุงสิ่งที่ร่างกายขาด เป็นต้น

 

              การนวดหรือหัตถเวชเป็นการรักษาโรควิธีหนึ่ง ซึ่งมีผลทางการรักษาโรคบางโรคได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะโรคที่ไม่สามารถบำบัดได้ด้วยการใช้ยาฉีดหรือยากิน การนวดจึงมีบทบาทสำคัญอย่างหนึ่งในการรักษาโรค

ประโยชน์จากการนวด
๑.ช่วยผ่อนคลายความเจ็บปวดโดยหลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวดซึ่งเป็นยาอันตรายให้โทษ
๒.ช่วยกระจายเลือดลมให้มาหล่อเลี้ยงกล้ามเนื้อหรือหลอดเลือดตามปกติ จะหายปวดได้
๓.ช่วยทำให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นที่ตึงหรือแข็งตัวเกิดการอ่อนตัว

 

๔.แก้อาการ เคล็ด ยอก ช้ำ บวม แก้โรคอัมพฤกษ์ อัมพาตได้ผ่อนคลายความเครียด
๕.ทำให้ผู้ป่วยเกิดกำลังใจที่ได้รับความช่วยเหลือ ซึ่งเสียเงินน้อย ได้ประโยชน์มาก และสามารถช่วยเหลือตนเอง ครอบครัว ช่วยเพื่อนบ้าน คนในชุมชนได้ และหลีกเลี่ยงการใช้ยาแก้ปวด ที่เป็น    อันตรายได้

            นางวรรณี แวววงค์  อาศัอยู่หมู่ที่ 4    บ้านเสม็ดจว ต.กุแหระ อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องการบีบ นวกดจุด คลายเส้น ซึ่งได้รับความรู้ ความสามารถ จากมารดาที่ตกทอดมา รุ่นสู่รุ่น ซึ่งเป็นที่เลื่องลือว่า เมื่อผู้ที่ เจ็บปวด เอ็นเคล็ด เข็ดขัดยอก ฟกช้ำ  ปวดเอว ปวดขา หรือส่วนใด ส่วนหนึ่งของร่างกาย ที่ได้รับความเจ็บปวด ก็มาหา หมอบีบนางวรรณี แวววงค์ ซึ่งเมื่อได้รับการรักษา โดยหมอบีบ นางวรรณี    จะบีบ นวด กดเส้น ด้วยน้ำมันนวดน้ำมันมะพร้าว แล้วก็จะมีคาถาสำหรับหมอบีบ ที่ถ่ายทอดมาจาก มารดา      

                                                

 

เมื่อผู้ที่ได้รับการรักษา จากหมอบีบ นางวรรณีแล้วรู้สึกดีขึ้น และค่อยๆหายเป็นปกติ สามารถไปทำงานต่อได้โดย ไม่เจ็บ และก็เป็นที่กล่าวขานปากต่อปากว่าบีบดี หายสบายตัว สามารถไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ

     ต่อมากศน.อำเภอทุ่งใหญ่ได้จัดการศึกษาต่อเนื่อง หลักสูตรการนวดแผนไทย ซึ่งมีลักษณะคล้ายกัน กับการบีบ นวด แผนโบราณของ      นางวรรณี โดยพัฒนาหลักสูตรให้มีความทันสมัยขึ้น ได้ถ่ายทอดให้คนรุ่นหลังได้พัฒนาตนเองเพื่อช่วยเหลือ ซึ่งกันและกันได้ในยุคสังคมปัจจุบัน    ทำให้สังคม ชุมชน อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พึ่งพาอาศัย ซึ่งกันและกันได้  

 

ข้อมูลภูมิปัญญา การบีบนวด คลายเส้น

โดยมีนางวรรณี  แวววงค์

บ้านเสม็ดจวน หมูที่ 4 ต.กุแหระ  อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช

เกิดวันที่ 1 เดือนมกราคม  พศ.2497

 อายุ 66 ปี

 082-8022470

Skip to content