การทำแป้งสาคู

         แป้งสาคู  หมายถึง แป้งที่ผลิตได้จากปาล์มสาคู มีลักษณะเป็นผงแป้งละเอียดหรือเป็นเม็ด เนื้อแป้งอาจมีสีน้ำตาลหรือสีชมพูอมขาว ขึ้นอยู่กับกระบวนการผลิต และสายพันธุ์ของต้นสาคู ซึ่งแป้งชนิดนี้ นิยมใช้ประโยชน์สำหรับประกอบอาหารเป็นหลัก โดยเฉพาะใช้ทำขนมหวาน อาทิ ขนมปากหม้อ และลอดช่อง เป็นต้น โดยเนื้อขนมจะมีความเหนียวนุ่ม และหวาน  ในตอนนี้ แป้งสาคูในท้องตลาดถูกแทนที่ด้วยแป้งมันสำปะหลัง เพราะต้นสาคูเริ่มหาได้ยาก ปลูกได้เฉพาะภาคใต้ และใช้เวลานานถึง 9 ปี กว่าจะออกดอก และทำเป็นแป้งสาคูออกมามีกลิ่นหอมแบบธรรมชาติ มีความนุ่มละมุน ซึ่งเป็นเอกลักษณืของแป้งสาคูที่ผลิตจากต้นสาคูแท้ๆ

ซึ่งแป้งจากต้นสาคู มีมากมายหลายแห่ง หนึ่งในนั้นก็มีที่ตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ซึ่งนางทิม รักษา    ทำเป็นอาชีพมานานถึง 70 ปี  โดยการเอามาทำเป็นขนม และทำเป็นแป้งส่งขายตามร้านค้าเล็กๆ ทั่วไป แล้วก็ถ่ายทอดภูมิปัญญาความรู้แบบดั้งเดิมที่มีให้แก่ลูกหลานได้นำไปพัฒนาต่อยอด

ตั้งแต่เกิดโรคระบาด โควิด-19 ทำให้คนหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพกันมากขึ้น เลือกกินเลือกใช้กันมากขึ้น ทำให้แป้งสาคูจากธรรมชาติของนางทิม รักษา เป็นที่สนใจของผู้บริโภคมากขึ้น ทำให้กำลังผลิตล่าช้าส่งลูกค้าไม่ทัน ทำให้ลูกหลานในพี้นที่เห็นช่องทาง ถ้าเอามาต่อยอดโดยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต เช่น ทำเครื่องอบแป้งสาคู ทำให้ที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นและคุณภาพ  อีกทั้งยังโปรโมทขายในรูปแบบออนไลน์เพิ่มช่องทางการขาย และออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ดูน่าซื้อ ทำให้เป็นการต่อยอดที่เพิ่มยอดขายได้เป็นอย่างดี

 

 

 

Skip to content