การตีเหล็ก

 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการตีเหล็ก

โดย นายจำนงค์ องอาจ ( ลุงนงค์ )

@ ตำบลช้างกลาง  อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

จากการสัมภาษณ์ นายจำนงค์ องอาจ ( ลุงนงค์ ) อายุ 73 เลขที่ 128  หมู่ที่ 7  ตำบล ช้างกลาง  อำเภอช้างกลาง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  รหัสไปรษณีย์  80250 โทรศัพท์  089-9726132 ปัจจุบันประกอบอาชีพธุรกิจตีเหล็ก ได้กล่าวว่า มีด  พร้า เสียบ ฯลฯ

  

             

  

 

                      ได้รับภูมิปัญญาการตีเหล็ก มีด มาจาก พ่อแม่ซึ่งสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ โดยลุงนงค์ ได้พูดให้ฟังว่าเริ่มทำมีดตั้งแต่อายุ 10 ปี ถูกปลูกฝั่งจากการสั่งสอนและบอกเล่าให้เห็นถึง คุณค่าและความสำคัญของอาชีพการทำมีดและการตีเหล็กต่างๆ ตนเองก็รู้สึกภูมิใจในภูมิปัญญาและเล็งเห็นถึง ความสำคัญของภูมิปัญญาการตีมีดและอาชีพการตีมีดจึงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันและยังสร้างรายได้ ให้กับครอบครัวและคนในชุมชนอีกด้วย ตนจึงนำภูมิปัญญาที่ตนได้จากพ่อแม่มาท าถ่ายทอดให้กับ ลูกหลานและคนอื่นๆ ที่ต้องการจะเรียนรู้ภูมิปัญญาการตีมีด  แบ่งเป็น 4 ตระกูลใหญ่ๆ ได้แก่ มีดทำครัว มีดเกษตร มีดที่ใช้ในการเดินป่า และมีดประเภทสวยงาม ซึ่งมีความ โดดเด่นของมีดอรัญญิกอยู่ที่ความคงทนถาวร รูปร่างสวยงาม แถมราคาก็มีให้เลือกตามกำลังทรัพย์ ตั้งแต่ 10 บาทไปจนถึง 30,000 บาท

 

      

                “ลุงนงค์”  ได้กล่าวว่าการพัฒนาของมีด ตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบันนั้นก็เปลี่ยนไป ตามยุคตามสมัย  ในสมัยก่อนก็จะขายมีดเพื่อทำการเกษตรและใช้ในครัวเรือนเท่านั้น ซึ่งจะเป็นที่รู้จัก กันในแค่ชุมชนหรือในหมู่บ้านใกล้เคียงเท่านั้น ต่อมาพอในยุคกลาง จึงทำให้มีการขยายตัวเริ่มกว้างมากขึ้น ต่อมาได้มีความคิดที่จะทำมีดในรูปแบบใหม่ๆ เช่น มีดเดินป่า,มีดสวยงาม, หรือแม้แต่ จึงทำให้เป็นที่ รู้จัก คุณลุงเล่าให้ฟังว่าที่ เพราะเขาสนใจในสินค้าผลิตภัณฑ์ของคุณลุงสามารออกแบบได้ตามความต้องการของลูกค้า

        

 

 

 

 

ข้อมูลภูมิปัญญา

นายจำนงค์ องอาจ ( ลุงนงค์ )

วัน/เดือน/ปีเกิด -/-/2491   

อายุ  73  ปี

โทรศัพท์  089-9726132

Skip to content