จักสานไม้คลุ้ม

การจักสาน เป็นงานหัตถกรรมอย่างหนึ่ง และนับเป็นงานศิลปะประเภททัศนศิลป์ได้ด้วย การจักสานเป็นการนำวัสดุขนาดเล็กและยาว มาขัด หรือสาน กันจนเป็นชิ้นงาน เช่น เสื่อ หรือภาชนะอื่นๆ เช่น ตะกร้า เข่ง หรือของใช้อื่นๆ เช่น ลูกตะกร้อ เป็นต้น เพื่อให้ผลิตภัณฑ์การจักสานมีคุณภาพดี และสวยงาม ตามยุค ตามสมัยในปัจจุบัน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Skip to content