การเลี้ยงหนอนนก

ภูมิปัญญา “การเลี้ยงหนอนนก”

โดย นางปิยมาศ คเชนทร์กำแหง

 

@ ตำบลขอนหาด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

 

หนอนนกปัจจุบันนิยมเพาะเลี้ยงเป็นสัตว์เศรษฐกิจ เป็นหนอนที่มีโปรตีนสูง จึงใช้เป็นอาหารในการเลี้ยงสัตว์หลายชนิด โดยเฉพาะสัตว์ปีกและปลา มีผู้นิยมนำมาใช้เป็นอาหารของนกชนิดต่างๆ  รวมถึงปลาสวยงามด้วย ซึ่งหนอนนก เป็นตัวอ่อนของ “มอดรำข้าวสาลี” ซึ่งเป็นแมลงศัตรูพืชในต่างประเทศ ทำลายข้าวสาลีที่เก็บในยุ้งฉาง เจริญเติบโตได้ดีในสภาพอากาศเย็นและมีความชื้นสูง แต่สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพอากาศของประเทศไทยได้ มีผู้นิยมนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเป็นอาชีพ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้

วงจรชีวิตของหนอนนก หนอนนกมีการเจริญเติบโต 4 ระยะ คือ

          ระยะไข่ ตัวเต็มวัยวางไข่สีขาวขุ่น กลมรี ผิวเรียบ ติดอยู่ตามพื้น มีเศษอาหารปกคลุม อายุไข่ 7 วัน

                            

 ระยะตัวอ่อน ตัวอ่อนลอกคราบ 13 ครั้ง เมื่อลอกคราบใหม่ๆ จะมีสีขาว แล้วค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองอมน้ำตาล ตัวอ่อนมีอายุประมาณ 3 เดือน 

                           

 

ระยะดักแด้ หลังจากหนอนลอกคราบครั้งสุดท้าย จะกลายเป็นดักแด้สีขาว ซึ่งจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลอ่อน ดักแด้มีอายุ 7 วัน

                                       

ระยะตัวเต็มวัย ตัวเต็มวัยเมื่อออกจากดักแด้ จะมีปีกสีขาว แล้วเปลี่ยนเป็นสีดำ เริ่มผสมพันธุ์เมื่ออายุ 6-7 วัน หลังจากนั้น 3-4  วัน ก็จะเริ่มวางไข่ ตัวเต็มวัยมีอายุประมาณ 60-80 วัน สามารถเก็บไข่ได้ถึง 11 ครั้ง

                                          

 

เริ่มแรกนายรุ่งโรจน์ คเชนทร์กำแหง ลูกชายของป้าฉิ่ม หรือนางปิยมาศ คเชทร์กำแหง ได้เลี้ยงนกกรงหัวจุกและได้ซื้อหนอนนกมา 20 บาท จึงได้ขอแบ่งไว้ส่วนหนึ่งเพื่อศึกษาวงจรชีวิตของหนอนนก โดยผ่านการเรียนรู้แบบลองผิดลองถูกด้วยตนเองจนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้น 

                                       

ต่อมาในปี 2553 หน่วยงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ได้เข้ามาส่งเสริมการเลี้ยงหนอนนกให้กับนางปิยมาศ คเชนทร์กำแหง โดยการสนับสนุนถาดและตู้ที่ใช้สำหรับเลี้ยงนก เมื่อเลี้ยงมาได้สักระยะหนึ่ง ได้เกิดพายุโซนร้อนปาบึก ในปี 2561 จนทำให้อุปกรณ์ที่ใช้ในการเลี้ยงหนอนนกได้รับความเสียหายอย่างหนัก ประกอบกับเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยจะสู้ดีในช่วงนั้นจึงทำให้จำเป็นต้องหยุดการเลี้ยงหนอนนกไประยะหนึ่ง

จนในเดือน เมษายน 2564  หน่วยงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เข้ามาส่งเสริมให้นางปิยมาศ คเชนทร์กำแหง ได้กลับมาเลี้ยงหนอนนกอีกครั้งโดยการสนับสนุนถาดหนอน ตู้เลี้ยงหนอนนก และจัดหาตลาดให้กับนางปิยมาศ คเชนทร์กำแหง และคนในชุมชน กิโลละ 500 บาท เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับคนชุมชนตำบลขอนหาด

                         

 

จนวันนี้บ้านหลังเล็กๆ เลขที่ 75 หมู่ 1 ต.บ้านขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ได้กลายเป็นสถานที่ศึกษาดูงานของเกษตรกร ประชาชนทั่วไป ตลอดรวมทั้งนักเรียน นักศึกษา อีกทั้ง เจ้าหน้าที่ ข้าราชการจากกรมกองต่างๆ ได้แวะเวียนเข้ามาชมแปลงเกษตรนี้อย่างต่อเนื่อง โดยผู้คนมากมายเหล่านี้ หวังมาเรียนรู้ดูต้นแบบในการเลี้ยงหนอนนก และการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ใช้วิธีการปฏิบัติจริง เข้าใจง่าย ไม่ล้าหลัง ทำได้ง่ายของ “ป้าฉิม” นางปิยมาศ คเชนทร์กำแหง กระทั่งเธอได้รับการยกย่องให้เป็นครูภูมิปัญญาไทย ด้านเกษตรกรรม (เกษตรผสมผสาน) รุ่นที่ 7 ณ วันที่ 15 เดือนกันยายน พุทธศักราช 2554

     กลอน หนอนนก (Bird worm)

หนอนเอยหนอนนก                                           เป็นอาหารของวิหก นก ปลา ไก่ กบ

มีหลายสูตรต้องศึกษา                                              ต้องพัฒนาและค้นพบ

ทุกระบบมีแต่ปัญหา                                                  ต้องพัฒนาจากที่มาและที่ไป

ต้องวิจัย นักล่า ความเป็นมาจากลูกหนอนขาย          กลายเป็นแม่พันธุ์ดันดักแด

จะเปลี่ยนแปลจากแม่ปีกแข็งแปลงฟักไข่                 ทุกขั้นตอนนั้นมีแต่ปัญหาต้องพัฒนาไป

ปิยมาศคือผู้วิจัย ใครคือหนอน หนอนคือใคร            ทำไมต้องเลี้ยงยากสุดลำบาก

ตอนอากาศร้อนอาหารชื้น                                        เชื้อราลงปรงไม่ตก

ต้องหยิบยกปรัชญา                                                 ของพระองค์พ่อมาคอยสอน

ต้องอดทนศึกษาไปทุกขั้นตอน                               ไปถามคนอื่นเขาไม่สอน

เขาหาว่า “เอามารวย”                                             ปิยมาศจะช่วยประสานงานของ พระองค์พ่อ

จะไม่ท้อจะฝึกฝน                                                    เพื่อเข้าสู่ชุมชนคนเข้มแข็ง แห่งทางพอเพียง

 

 

โดย : นางปิยมาศ คเชนทร์กำแหง  เกิดวันที่ 22 กันยายน 2501  อายุ 63 ปี เบอร์โทรติดต่อ : 081-0786332

หมายเลขบัตรประจำตัวประขาชน 3101501468861

 

เอกสารเพิ่มเติมการเลี้ยงหนอนนก

 

Skip to content