การแปรรูปปลาดุกใส่อวน

 

ภูมิปัญญา  “การแปรรูปปลาดุกใส่อวน”

 

โดย   นางประกอบ  แป้นสุข

 

@ตำบลชะมาย  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

                                   

ปลาใส่อวน ภูมิปัญญาอาหารพื้นบ้านที่นิยมทำจากปลาน้ำจืด โดยการนำเอาข้าวสารมาคั่วให้เหลืองสุกหอมแล้วทำการบดให้ละเอียดแล้วจึงจะนำมาโรยที่ตัวปลา โดยมีส่วนผสมของ เกลือและน้ำตาลเล็กน้อย ทำการหมักไว้อย่างน้อย 5-7  วัน ก่อนจะนำ ไปประกอบอาหาร ด้วยวิธีการทอด ซ่ึงรูปแบบการถนอมอาหารวิธีนี้ก็เพื่อจะสามารถเก็บปลาไว้ทานให้นานขึ้นหรือเป็นการเพิ่มรสชาติของปลามีความเปรี้ยว และเนื้อสัมผัสของปลานุ่มตลอดจนกางปลามีความอ่อนตัวลง สามารถทานได้ง่ายขึ้นโดยทั่วไปการทำ ปลาใส่อวนสามารถนำ ปลาน้ำจืดมาใช้ได้ทุกประเภท แต่ที่นิยมทำ กันมาก คือ ปลาดุก ปลาหลาวทอง ปลาขี้ขม ปลากระดีปลาหมอ ปลาโสด ปลาหมอช้างเหยีบ ปลาซิว ปลาตะเพียน ปลาฉลาด ปลานิล หรือปลาอื่นๆทีมีก้างเป็นจำนวนมาก จังหวัดนครศรีธรรมราช มีการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทำ ปลาใส่อวน” มาตั้งแต่อดีตโดยการทำ ปลาใส่อวน” นั้นชาวบ้านทำไว้เพื่อบริโภคกัน ในครัวเรือนและแบ่งปันให้กับเพื่อนบ้านญาติพี่น้อง

 

                             

 

กลุ่มวิสาหกิจของตำบลชะมาย   อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ก่อตั้งขึ้น โดย นางประกอบ  แป้นสุข  เป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยเฉพาะการทำปลาดุกใส่อวน ซึ่งเป็นความรู้จากภูมิปัญญาที่ได้ตกทอดมาจากบรรพบุรุษ และเป็นวิทยากรในการถ่ายทอดให้กับประชาชนทั่วไปในพื้นที่อำเภอทุ่งสง

 

                   

       

       นางประกอบ  แป้นสุข เดิมทีเป็นอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และเป็นสมาชิกนวดแผนไทย  ของกลุ่มนวดแผนไทยตำบลชะมาย ในการริเริ่มทำปลาดุกใส่อวนนั้น สืบเนื่องจากในพื้นที่ตำบลชะมาย และบ้านของ นางประกอบ  แป้นสุข  เลี้ยงปลาดุกเป็นจำนวนมาก จึงต้องหาวิธีการแปรรูปปลาดุกให้เก็บไว้รับประทานได้นาน และเป็นการเพิ่มมูลค่าของปลาดุกให้จำหน่ายได้ราคาที่สูงขึ้นกว่าปลาดุกเป็น ที่มีราคาขายในท้องตลาด กิโลกรัมละ 70-80 บาท

 

             

 

ปี พ.ศ. 2557  กศน.ตำบลชะมาย โดยนางอัญธิยา  กะดังงา ครู กศน.ตำบลชะมาย จัดโครงการเศรษฐกิจพอเพียง หลักสูตรการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ให้กับประชาชนทั่วไปพื้นที่ตำบลชะมาย ได้เชิญ นางประกอบ แป้นสุข เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญา “การทำปลาดุกใส่อวน” ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

 

           

ปี พ.ศ. 2562 และ ปี พ.ศ. 2563 กศน.ตำบลชะมาย จัดโครงการดิจิทัลชุมชน ระดับตำบล หลักสูตรการค้าออนไลน์ นางประกอบ  แป้นสุข พร้อมด้วยสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบชะมาย หมู่ที่ 1 เข้าร่วมโครงการในการส่งเสริมการขายแบบออนไลน์ทางช่องทาง OOCC กศน.ตำบลชะมาย และส่งเสริมการใช้ digital ชุมชน เพื่อการส่งเริมการขาย กับ กศน.ตำบลชะมาย อย่างต่อเนื่อง

     

 

ข้อมูลครูภูมิปัญญา

นางประกอบ  แป้นสุข
เกิดวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2500
อายุ 64 ปี
เบอร์โทรติดต่อ  085-0612481
รับชมคลิปผ่านทาง  https://fb.watch/5LhoasTPDQ/

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

  

Skip to content