อาจารย์ผู้ทุ่มเทชีวิตเพื่อพัฒนาผู้อื่น

ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์ อดีตอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา (เดี๋ยวพรุ่งนี้ถามตำแหน่งอาจารย์อีกที) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง คือบุคคลที่ทุ่มเทชีวิตและการทำงานเพื่อพัฒนาผู้อื่นทั้งทางโลกและทางธรรม 

จุดเริ่มต้นชีวิตและการทำงานของอาจารย์วิวรรธน์เริ่มต้นจาก “บ้าน” อาจารย์มีคุณพ่อเป็นครูสอนศิลปะที่คอยปลูกฝังเรื่องการทำงานและการสร้างความดีมาตั้งแต่เด็ก ทำให้อาจารย์วิวรรธน์กลายเป็นเด็กกิจกรรมที่ขยันทำงานช่วยครอบครัว เมื่อเติบโตเป็นนักศึกษาก็อาสาทำงานให้กับผู้อื่นมาโดยตลอด ทั้งการอาสาเป็นหัวหน้านักศึกษา หัวหน้าห้องสมุด หัวหน้าหอพักนักศึกษาใหม่ รวมไปถึงหัวหน้าผู้ดูแลเครื่องดนตรี อาจารย์วิวรรธน์รับผิดชอบหน้าที่เหล่านี้อย่างดีจนกระทั่งเรียนจบประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูงที่ โรงเรียนราชวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา) และบรรจุเข้ารับราชการที่วิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง (มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง)

เมื่อเริ่มทำงานมีเงินเดือน อาจารย์วิวรรธน์ได้ทุ่มเทชีวิตกับการสอนนักศึกษาและการดูแลนักเรียนทุนโครงการพิเศษของวิทยาลัยครูหมู่บ้านจอมบึง ที่อยู่ในกลุ่มดนตรีวงเครื่องสายมโหรีที่อาจารย์จัดตั้งขึ้น โดยนำเงินเดือนมาเป็นค่าใช้จ่ายในการซื้ออาหารเย็นเพื่อดูแลเด็กประมาณ 19 คน อยู่หลายปี

ต่อมาอาจารย์วิวรรธน์ได้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี วิชาเอกศิลปศึกษาที่ วิทยาลัยวิชาการศึกษา  (มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ในปัจจุบัน) ก่อนที่จะกลับมาก่อตั้งสาขาวิชาศิลปศึกษาที่วิทยาลัยครูจอมบึงในปี 2522 จากนั้นจึงเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิชาเอกเทคโนโลยีการศึกษาและวิชาเอกโสตทัศนะศึกษา และกลับมาเขียนหลักสูตรก่อตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่วิทยาลัยครูจอมบึง ในปี 2538 

อาจารย์วิวรรธน์เป็นคนที่จริงจังต่อการทำงาน และมีจิตวิญญาณของความเป็นครูอย่างเต็มเปี่ยม ที่ผ่านมาอาจารย์ได้หาหนทางช่วยเหลือนักศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ และสะสมประสบการณ์อย่างเต็มที่ เช่น หากนักศึกษาสนใจทำงานเอกชน อาจารย์วิวรรธน์จะส่งนักศึกษาไปฝึกงานในช่วง Summer ทุกปี ตั้งแต่ปี 1 จนถึงปี 4 เพื่อให้มีพื้นฐานการทำงานติดตัวไว้ตั้งแต่ยังเรียนไม่จบ ส่วนนักศึกษาคนไหนที่ต้องการเรียนต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก อาจารย์วิวรรธน์ก็จะขอให้เพื่อนสนิทชาวต่างชาติมาสอนภาษาอังกฤษให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพราะเล็งเห็นว่าภาษาอังกฤษคือพื้นฐานสำคัญต่อการศึกษาต่อ นอกจากนี้ยังพานักศึกษาทำกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อฝึกทักษะการทำงาน และปลูกฝังเรื่องการทำงานจิตอาสาให้กับนักศึกษา เช่น การทำป้ายคัทเอ้าท์ การสกรีนเสื้อและหมวก รวมทั้งถ่ายรูป / วีดีโอ งานจอมบึงมาราธอน โดยอาจารย์วิวรรธน์จะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายด้านอาหารและเครื่องดื่มให้กับนักศึกษาระหว่างการทำงาน 

นอกจากชีวิตการเป็นอาจารย์ผู้พัฒนานักศึกษาในทางโลกแล้ว อาจารย์วิวรรธน์ยังอุทิศตนให้กับการศึกษาและเผยแพร่คำสอนธรรมะของพระพุทธศาสนาด้วย โดยหลังจากที่เกษียณอายุราชการ อาจารย์วิวรรธน์ได้มีโอกาสเรียนหลักสูตรสมาธิที่สถาบันพลังจิตตานุภาพจนเกิดความซาบซึ้งและศรัทธาต่อคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก จึงได้ทำกิจกรรมด้านพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง และได้ก่อตั้งชมรมคนรักสมาธิ ในปี 2560 เพื่อรวบรวมสมาชิกที่เคยเข้ารับการศึกษาหลักสูตรสมาธิกับสถาบันพลังจิตตานุภาพในแต่ละรุ่นมาทำกิจกรรมปฏิบัติธรรมร่วมกันทุกเดือน รวมทั้งทำหน้าที่เป็นวิทยากรจิตอาสาอบรมให้ความรู้เรื่องการพัฒนาจิตแก่บุคคลที่สนใจ ทั้งพระสงค์ นักเรียนและคุณครูในสถานศึกษาต่าง ๆ มาโดยตลอด ซึ่งงานด้านการเผยแพร่คำสอนของพระพุทธศาสนาคืองานที่อาจารย์วิวรรธน์ทำแล้วมีความสุข จึงได้ตั้งปณิธานไว้ว่าจะทำงานเผยแพร่คำสอนของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องเรื่อยไปตราบจนสิ้นลมหายใจ

“สิ่งที่ผมอยากทำต่อไปในอนาคตก็คือ อยากทำให้มนุษย์ชาติเข้าถึงความจริงของชีวิต อยากให้ผู้คนได้เห็นความจริงที่พระพุทธเจ้าสอน ผมว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญที่สุด เป็นสิ่งดี ๆ ที่มนุษยชาติควรรู้ และผมคิดว่าผมจะทำจนวันตาย”

อาจารย์วิวรรธน์ กล่าวทิ้งท้าย

 

ที่มาข้อมูล : ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

ขอขอบคุณ :

      

ข้อมูลเพิ่มเติมครูภูมิปัญญา “อาจารย์ผู้ทุ่มเทชีวิตเพื่อพัฒนาผู้อื่นทั้งทางโลกและทางธรรม”

ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์

เกิดวันที่ 30 กรกฎาคม 2496 อายุ 66 ปี

เบอร์โทรติดต่อ 089-744-5594

 

Skip to content