ศิลปะปูนปั้น วาดภาพสีน้ำ/ สีน้ำมัน

          พ่อประสิทธิ์ ระงับ คืออดีตช่างศิลป์ สํานักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ที่มีฝีมือและมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ โดยได้รับการยอมรับทั้งการปั้นปูนและการวาดภาพระบายสีน้ำ สีน้ำมัน อย่างไรก็ตามในวัยเยาว์ พ่อประสิทธิ์ ไม่ได้ให้ความสนใจงานศิลปะทั้งการปั้นปูนและการวาดภาพระบายสีเท่าไหร่นัก เนื่องจากมีความสนใจเรื่องการเล่นดนตรีไทย จึงได้ให้ความสําคัญกับการเรียนและฝึกซ้อมดนตรีไทย จนกระทั่งสามารถสอบบรรจุเป็นครูสอนดนตรีไทยในอําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี ได้ในเวลาต่อมา เมื่อพ่อประสิทธิ์อายุ 40 ปี พ่อประสิทธิ์จึงได้กลับมาสอบบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ช่างศิลป์ ที่สํานักงานเทศบาลเมืองกาญจนบุรี และได้เริ่มทํางานศิลปะประเภทปั้นปูนและวาดภาพ ระบายสีน้ำ/สีน้ำมันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา โดยผลงานที่สําคัญ เช่น การวาดภาพสมเด็จพระสังฆราชเพื่อนําถวายเนื่องในโอกาสที่ท่านเสด็จมาที่จังหวัดกาญจนบุรี และการปั้นสัญลักษณ์ ป้ายชื่อถนนและเสาไฟฟ้าต่างๆ ในเขตเทศบาล เมืองกาญจนบุรีเป็นรูปปลายี่สก ซึ่งถือเป็นปลา สัญลักษณ์ประจําจังหวัดกาญจนบุรี

พ่อประสิทธิ์เป็นคนมีพรสวรรค์ เมื่อคิดที่จะทํางานศิลปะก็สามารถทําได้เลยแม้ไม่เคยร่ำเรียนด้านศิลปะมาก่อน แต่ก็สามารถปั้นปูนและวาดภาพระบายสีต่างๆ ได้อย่างวิจิตรงดงาม ที่ผ่านมาพ่อประสิทธิ์ได้สร้างผลงานไว้หลากหลายชิ้นโดยเฉพาะงานวาดภาพสีน้ำ ซึ่งจะมีทั้งภาพวาดในหลวงรัชการที่ 9 ภาพนางในวรรณคดี ภาพวิวทิวทัศน์ เช่น ภาพ น้ำตก ภาพสะพานมอญ ที่สังขละบุรี ภาพสะพานข้ามแม่น้ำแคว ภาพวาดล้อเลี่ยนคน ดังทั้งพิธีกร ดาราและนักร้อง เช่น หม่ำจ๊กม๊ก และเสก โลโซ แต่ผลงานที่ภาคภูมิใจที่สุดคือการได้วาด ภาพพระเวสสันดร์ ชาดก (วาดใส่เฟรม) โดยได้มีโอกาสวาดให้กับวัดต่าง ๆ เช่น วัดบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี วัดอินทาราม (วัดหนองชาว) และวัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) จังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น 

“ภาพที่ผมวาดมีจํานวนนับไม่ถ้วน แค่ภาพพระเวสสันดรชาดกก็ 200- 300 ภาพแล้ว
เมื่อก่อนวาดทุกวันเดี๋ยวนี้เลิกวาดตั้งแต่ อายุ 70 ปี”

นอกจากการวาดภาพในหน้าที่ช่างศิลป์ช่วงที่ยังไม่เกษียณอายุ พ่อประสิทธิ์ยังวาดภาพขายที่ถนนคนเดินด้วย โดยขายในราคา 300 – 500 บาท จนถึงหลักพัน ซึ่งก็มีนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบและซื้อผลงานของพ่อประสิทธิ์ทั้งภาพเหมือนในหลวงรัชการที่ 9 และภาพวิวทิวทัศน์สําคัญๆ ในจังหวัดกาญจนบุรี มีผู้ที่ว่าจ้าง ให้วาดภาพตามโจทย์อีกด้วย พ่อประสิทธิ์ได้ให้คําแนะนําสําหรับผู้ที่สนใจงานศิลปะว่า ควรเรียนและฝึกฝนงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ ทั้งงานปั้นงานวาดรูป ระบายสีและงานแกะสลัก เพื่อให้มีความสามารถในการสร้างงานที่หลากหลาย ซึ่งจะทําให้มีช่องทางสร้างรายได้มากขึ้น อย่างไร ก็ตามการที่จะสามารถสร้างงานศิลปะให้ได้ดีนั้น จําเป็นจะต้องมีหัวใจที่รักงานศิลปะเป็นพื้นฐาน 

“ถ้าใจไม่รักจะทําไม่ได้ ต้องใจรักและต้องมีความมุ่งมั่นเหมือนเช่นตอนที่ผมวาดภาพ สมเด็จพระสังฆราช ผมเก็บรายละเอียดทุกเม็ด และต้องมีอารมณ์ศิลปินเวลาวาดต้องมีสมาธิ ถ้ามีใครมาชวนคุยผมจะหยุดวาดเลย”
พ่อประสิทธิ์ กล่าว

ปัจจุบันแม้ว่าจะไม่ได้ปั้นปูนและวาดภาพระบายสีน้ำ/สีน้ำมันแล้ว แต่พ่อประสิทธิ์ ก็ภาคภูมิใจที่ได้สร้างงานศิลปะมากมายให้คนได้ชื่นชมและจดจํา ส่วนการใช้ชีวิตในช่วงนี้พ่อประสิทธ์ได้มีโอกาสสร้างงานศิลปะในรูปแบบการแกะสลักไม้ ซึ่งช่วยสร้างความสุขในวัยเกษียณให้กับพ่อประสิทธ์ ได้เป็นอย่างดี

ที่มาข้อมูล : ตำบลบ้านเหนือ อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ขอขอบคุณ :

      

ข้อมูลเพิ่มเติมครูภูมิปัญญา “ศิลปะปูนปั้น วาดภาพสีน้ำ/ สีน้ำมัน” 

คุณพ่อประสิทธิ์ ระงับ 

เกิดวันที่ 3 มีนาคม 2477

อายุ 85 ปี 

เบอร์โทรติดต่อ 034-621-087

 

 

 

Skip to content