กล้วยเบรกแตก

          “กล้วยเบรกแตก” นับเป็นของว่างแบบไทยๆ ที่มีความกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน ผลิตจากกล้วยซึ่งปลูกได้ง่าย หาได้ทุกที่ บวกกับสูตรเบรกที่ทําได้หลากหลายสูตรทั้งรสหวาน รสเค็ม รสปาปริก้า รสคาราเมล ฯลฯ กล้วยเบรกแตกจึงกลายเป็นของว่างที่ถูกใจคนไทยมาช้านาน แม่ประนอม สิทธิธรรม ผู้ริเริ่มจัดตั้ง “กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านสวนกล้วย” ซึ่งมีประสบการณ์ในการทํากล้วยเบรกแตกนานกว่า 20 ปี ได้เล่าว่า กล้วยเบรกแตกเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ เนื่องจากแม่ประนอมได้นําสินค้าออกไปขายตามงานเกษตรแฟร์ทุกปี อีกทั้งยังมีออเดอร์จากแม่ค้าในตลาดนัดสวนจตุจักรทุกสัปดาห์ ทําให้ผู้สูงอายุที่มีอายุกว่า 65 ปี มีรายได้เสริมจาก
การทํากล้วยเบรกแตกทุกเดือน ก่อนที่จะมาทํากล้วยเบรกแตกขายเป็นอาชีพเสริม แม่ประนอมมีอาชีพเป็นชาวไร่ชาวนาและช่างตัดเย็บเสื้อผ้า แต่เนื่องจากเป็นคนที่ชอบทําขนมให้ลูกทาน วันหนึ่งจึงได้ทํากล้วยเบรกแตกให้ลูกและเพื่อนบ้านได้ลองชิม ปรากฏว่าได้รับคําชมและถูกชวนให้ลองทําขายประกอบกับเกษตรตําบลได้เข้ามาส่งเสริมโดยการนํากล้วยเบรกแตกฝีมือแม่ประนอมไปใช้เป็นของฝากผู้ใหญ่หรือเจ้าหน้าที่ที่มาดูงานในพื้นที่ ทําให้กล้วยเบรกแตกของแม่ประนอม เริ่มกลายเป็นที่รู้จักมากขึ้น

          ต่อมาเกษตรตําบลก็ได้แนะนําให้ไปจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน แม่ประนอมจึงรวบรวมกลุ่มคนประมาณ 7 คน ไปจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนโดยใช้ชื่อกลุ่มว่า “วิสาหกิจชุมชนบ้านสวนกล้วย” ในปี 2548 หลังจากนั้นแม่ประนอมก็ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากพัฒนาชุมชน จึงได้นําทุนนั้นไปใช้ในการทําโลโก้ติดที่ถุงผลิตภัณฑ์ ในส่วนของการทํากล้วยเบรกแตก แม่ประนอมได้เล่าว่ากล้วยที่ใช้จะเป็นกล้วยหักมุก ซึ่งอ่อนนิ่มกําลังดี ถ้าใช้กล้วยน้ำว้าจะแข็งเกินไปและถ้าใช้กล้วยหอมก็จะมีต้นทุนที่ราคาสูงเกินไป ในยุคแรกๆ แม่ประนอมจะใช้วิธีสั่งซื้อกล้วยจากแม่ค้า แต่ต่อมาแม่ประนอมได้หาพันธ์กล้วยหักมุกมาปลูกเอง 300 กอ เนื่องจากมีพื้นที่สวนอยู่แล้ว การทํากล้วยเบรกแตกแม่ประนอมจะใช้วิธีทอดครั้งละ 40-50 กิโลกรัม ตามออเดอร์ โดยเวลาทําจะใช้วิธีทอดทิ้งไว้ เมื่อมีออเดอร์ที่ชัดเจนว่าลูกค้าจะเอากล้วยรสหวานหรือ รสเค็มจํานวนเท่าไหร่ (แม่ประนอมทําแค่รสหวานกับเค็ม) แม่ประนอมก็จะนํากล้วยที่ทอดไว้มาเบรกหรือมาคลุกน้ำตาล / เกลือ ตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่ง ซึ่งโดยปกติเฉพาะออเดอร์จากแม่ค้าในตลาดนัดสวนจตุจักรก็จะมีประมาณ 10-15 กิโลกรัมต่อสัปดาห์ (ขายส่งถุงละ 25 บาท) นอกจากนี้ยังมีออเดอร์ในพื้นที่อีกประมาณสัปดาห์ละ 10-15 ถุง (ขายปลีกถุงละ 30 บาท) ทําให้มีรายได้ภาพรวมประมาณ 5,000 บาทต่อเดือน แต่ถ้าหากเตือนไหนมีงานเกษตรแฟร์ แม่ประนอมก็จะทํากล้วยเบรกแตกไปขายในงาน พร้อมกับลูกสาวที่ไปขายหน่อกล้วยด้วย โดยจะทํากล้วยเบรกแตกไปขายประมาณ 1 พันกว่าถุง (ขาย 3 ถุงร้อย) ทําให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น 

            แม่ประนอมได้เปิดเผยเคล็ดลับการทอดกล้วยให้กรุบกรอบว่า ต้องทอดกล้วยให้แป้งที่อยู่ในกล้วยสุกจากสีขาวเป็นสีใส จะทําให้กล้วยไม่เหม็นหืน นอกจากนี้ที่ผ่านมาแม่ประนอมยังเคยได้รับการติดต่อจากหน่วยงานต่างๆ เช่น เทศบาล อบต. หรือ กศน. ให้ไปเป็นวิทยากรอบรมเรื่องการทํากล้วยเบรกแตกให้กับประชาชนหลายพื้นที่ ซึ่งการสอนของแม่ประนอมจะเน้นเรื่องการสอนให้ผู้เรียนมีทักษะในการปรับปรุงสูตรให้ถูกใจตัวเองหรือถูกใจตลาดในพื้นที่นั้นๆ การทอดกล้วยไม่ใช่งานที่หนัก แต่ก็ไม่ใช่งานที่เบา เพราะการทอดกล้วยหน้าเตาที่มีความร้อนทีละ 40-50 กิโลกรัม ไม่ใช่เรื่องสบาย แต่แม่ประนอมก็ไม่เคยคิดที่จะหยุดทําเพราะนี่คือความสุขในวัยเกษียณ สุขที่ได้ทํา สุขที่ได้หารายได้เสริมด้วยตัวเองและสุขที่ได้ให้ความรู้แก่ผู้อื่น และนี่คือความภาคภูมิใจของแม่ประนอม แม่ค้าวัยเกษียณที่มีหัวใจเกินร้อย 

 

ที่มาข้อมูล : ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ขอขอบคุณ :

      

ข้อมูลเพิ่มเติมครูภูมิปัญญา “กล้วยเบรกแตก” 

คุณแม่ประนอม สิทธิธรรม

เกิดวันที่ 10 มีนาคม 2497

อายุ 65 ปี

เบอร์โทรติดต่อ 083-316-4493

Skip to content