จักสาน

นายกิบหลี หมาดจิ เรียนรู้การจักสานและได้สืบทอดความรู้จากบิดา มารดา ชุมชนหมู่บ้านของข้าพเจ้าชื่อชุมชน “บ้านในซอง” ตั้งอยู่หมู่ที่ 9  ตำบลโมคลาน อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ในสมัยก่อนชุมชน “บ้านในซอง” มีไม้ไผ่จำนวนมาก  ชาวในชุมชนจึงได้นำไม้ไผ่มาแปรูปจักสานมาใช้สอยในครัวเรือน

อาชีพการจักสานไม้ไผ่ ของ ชุมชน  “บ้านในซอง” เป็นอาชีพเสริม  หลักจากเสร็จฤดูกาลทำนา  เมื่อชาวบ้านเสร็จฤดูกาลทำนา  ก็หันมาทำอาชีพจักสานไม้ไผ่  ปัจจุบันอาชีพการจักสานไม้ไผ่ได้สูญหายไปเรื่อยๆ  จากชุมชน  ไม่ค่อยหลงเหลือให้ลูกๆ  หลานๆ  ได้ดู  จากเหตุผลดังกล่าวข้าพเจ้าจึงได้อนุรักษ์และสืบทอดเจตนารมย์ของบิดา มารดา ไม่อาชีพดังกล่าวสูญหาย  จัดทำเป็นอาชีพเสริมของครอบ และสอนลูกหลานให้ทุกคนได้เรียนรู้เพื่ออนุรักษ์สืบไว้ของวัฒนธรรมท้องถิ่น  ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ที่ได้จัดทำขึ้น  ได้แก่  เข่ง สุ่ม ฝาชี ลั่น (ข้องใส่ปลา) คันเบ็ด ไม้กวาด อีเนียว (ที่ดักปลา) ว่าว  เป็นต้น  อาชีพจักสานไม้ไผ่  เป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัว  กลัวอาชีพดังกล่าวจะหายไปจากหมู่บ้าน  อยากให้ลูกๆ หลานๆ เห็นความสำคัญเรียนรู้  สืบทอดวัฒนธรรมให้กับชุมชนของตนเอง       จากให้ชุมชนเห็นความสำคัญของอาชีพจักสานไม้ไผ่  วัสดุในท้องถิ่นนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ แทน   วัสดุพลาสติก  การประกอบอาชีพต้องมีคุณธรรมในการทำงาน  ผลงานที่ออกมา  หรือเขานำไปใช้จะต้องมีคุณภาพ  ไม่ว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายการสั่งสินค้ามากเพียงใด  ข้าพเจ้าจะต้องทำให้มีคุณภาพเป็นที่พอใจของลูกค้าทุกครั้ง    และข้าพเจ้าสอนลูกๆ หลานๆ  เสมอว่า  ทุกคนที่เกิดมาจะต้องทำตนให้เป็นประโยชน์  อย่าปล่อยเวลาให้สูญเปล่า  “สิ่งใด จะให้ทำชีวิตมีความสุข

 

ที่มาข้อมูล : อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศีธรรมราช

ขอขอบคุณ :

      

ข้อมูลเพิ่มเติมครูภูมิปัญญา “จักสาน”

นายกิบหลี หมาดจิ

เกิดวันที่ – พ.ศ. 2498    

เบอร์โทรติดต่อ –

Skip to content