การยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ

คำบรรยายภาพ: ผู้สูงอายุพาลูกหลานไปเยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว อุทยานประวัติศาสตร์ 
ที่มารูปภาพ: https://www.thaipost.net/main/detail/16826        

          ปัจจุบันมีหน่วยงานของรัฐที่มีสถานที่ยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่สำหรับผู้สูงอายุ อาทิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ อุทยานแห่งชาติ อุทยาน ประวัติศาสตร์ สวนสัตว์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ และสถานที่ท่องเที่ยวในความรับผิดชอบขององค์การ อุตสาหกรรมป่าไม้ เป็นต้น ให้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย 

คำบรรยายภาพสำหรับคนตาบอด: ผู้สูงอายุนั่งเรือ 

ที่มารูปภาพ: https://www.gedgoodlife.com/family/709-

 

สิทธิผู้สูงอายุได้รับการยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐ

ตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 สิทธิได้รับการยกเว้นค่าเข้าชมสถานที่ของรัฐได้รับการพิจารณาว่าเป็นเรื่องที่รัฐให้สวัสดิการแก่ผู้สูงอายุในการพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ และเป็นการส่งเสริมให้บุตรหลานได้พาผู้สูงอายุไปท่องเที่ยวพักผ่อนซึ่งจะส่งผลเป็นการสร้างครอบครัวให้เข้มแข็ง โดยการออกเป็นกฎหมายยกเว้นการเรียกเก็บค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆที่อยู่ในสังกัดของรัฐ 

ผู้สูงอายุที่จะใช้สิทธิดังกล่าวต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานที่แสดงว่ามีสัญชาติไทย และมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแก่เจ้าหน้าที่ เช่น อุทยานแห่งชาติ อุทยานประวัติศาสตร์ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ สวนสัตว์ สถานที่ท่องเที่ยวในความรับผิดชอบขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ สำนักหอสมุดแห่งชาติ สถาบันวัฒนธรรมศึกษา องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เป็นต้น

 

รายชื่ออุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน http://portal.dnp.go.th/Content/nationalpark?contentId=20031

รายชื่อพิพิธภัณฑ์ มิวเซียมไทยแลนด์ https://www.museumthailand.com/th/museum

อุทยานประวัติศาสตร์เสมือนจริง http://virtualhistoricalpark.finearts.go.th/index.php/th/

  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  http://www.nsm.or.th/

ห้องสมุดดิจิทัล หอสมุดแห่งชาติ http://203.209.60.130/

 

กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช มีประกาศเรื่องการสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุไว้ ดังนี้ 

1. ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ และมีสัญชาติไทย ให้ได้รับการยกเว้นค่าบริการ หรือค่าตอบแทนเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทุกแห่ง 

2. ผู้สูงอายุที่ได้รับการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทนเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าตามข้อ 1 ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีสัญชาติไทย และมีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์แก่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

อุทยานแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ : 0 2561 0777 ต่อ 1742 www.dnp.go.th 

 

กระทรวงวัฒนธรรม ประกาศเรื่องการสนับสนุนแก่ผู้สูงอายุไว้ ดังนี้

1. จัดให้มีมาตรฐานการให้บริการอํานวยความสะดวกและปลอดภัยสําหรับผู้สูงอายุในพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอศิลป์ และสถานที่จัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

2. ลดอัตราค่าเข้าร่วมกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความเหมาะสม

3. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

4. รณรงค์ให้ประชาชนเน้นถึงความเหมาะสมและตระหนักถึงการให้ความช่วยเหลืออํานวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุ ในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมายเหตุ หอศิลป์ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม ขอทราบขอมูลเพิ่มเติมไดที่

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม

โทรศัพทย์ : 0 2247 0028 ต่อ 4148  www.finearts.go.th

 

แหล่งอ้างอิงข้อมูล:

พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 11 (7)

สิทธิและสวัสดิการผู้สูงอายุ http://www.dop.go.th/download/laws/benefit_th_20160507132133_1.pdf

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการเข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ให้แก่ผู้สูงอายุ http://dongnoi.go.th/public/news_upload/backend/files_99_1.pdf

https://www.stou.ac.th/stoukc/elder/main2_7.html

ประกาศกระทรวงวัฒนธรรม เรื่อง การจัดบริการเพื่อ อำนวยความสะดวกด้านพิพิธภัณฑ์ โบราณสถาน หอจดหมาย เหตุ หอศิลป์ และการจัดกิจกรรมด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 

http://law.m-society.go.th/law2016/uploads/lawfile/20150923_14_07_36_7403.pdf

 

————————————————————————-

 

Skip to content

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink jigolo arayan bayanlar jigolo basvuru jigolo sirketleri jigolo ajansi jigolo ajanslari jigolo ariyorum karşıyaka escort sohbet okey oyna izmir escort bayan süperbahis bodrum escort izmit evden eve nakliyat antalya escort