การทำขนมไทย(ขนมเปียกปูน)

การทำขนมไทย (ขนมเปียกปูน) ถือเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ผลิตโดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านมาเป็นเวลาช้านาน เป็นขนมหวาน เป็นที่โปรดปรานของทั้งคนไท  ขนมที่ทำจากใบเตยหอม เช่น หรือขนมหวานต่างๆ จะมีรสชาติหอม หวาน และมัน องค์ความรู้ที่ได้ศึกษามานั้นจากบรรพบุรุษที่สืบทอดกันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย  จนถึงพ่อ, แม่ และประสบการณ์ของตัวเอง ที่ทำกันในครอบครัวจนถึงปัจจุบันขั้นตอนการปฏิบัติ – การทำขนมไทย (ขนมเปียกปูน)  การทำขนมไทย (ขนมเปียกปูน) 

นางอารี เชาวลิต ยังยึดอาชีพนี้ในการเลี้ยงครอบครัวการทำขนมไทย (ขนมเปียกปูน) ถือเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ผลิตโดยอาศัยภูมิปัญญาชาวบ้านมาเป็นเวลาช้านาน  ไทยได้ทัหวาน  เป็นที่โปรดปรานของทั้งคนไทยและคนต่างชาติ  อาหารที่ทำจากใบเตยหอม เช่น หรือขนมหวานต่างๆ  จะมีรสชาติหอม  หวานและมัน   การอนุรักษ์และสืบทอดเจตนารมณ์ความรู้จากบิดา มารดา จนสู่รุ่นลูก ไม่อาชีพดังกล่าวสูญหาย จัดทำเป็นอาชีพรายได้ประจำของครอบครัว และสอนลูกให้ทุกคนได้เรียนรู้ประกอบอาชีพการทำขนมไทย (ขนมเปียกปูน) ให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวของตนเอง อีกทั้งเป็นการอนุรักษ์สืบไว้เป็นวัฒนธรรมภูมิปัญญาของท้องถิ่น 

สูตรและวิธีทำ

 1. มะพร้าว
 2. ใบเตยหอม
 3. แป้งข้าวเจ้า
 4. เกลือ
 5. น้ำตาล

วิธีการทำ

 • นำแป้งข้าวจ้าวจำนวน 1 กิโลกรัม น้ำตาลทรายขาวจำนวน 3  กิโลกรัม เกลือผงประมาณครึ่งช้อนกาแฟผสมน้ำประมาณ 1 ลิตร บดเตยหอมให้ละเอียดกรองกับผ้าขาวนำส่วนผสมทั้งหมดกวนให้เข้ากัน ในการกวนต้องใช้เวลา 3 ชั่วโมง
 • การกวนต้องไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อครบจำนวน 3 ชั่วโมงให้ยกลงจากเตาและใส่ถาด   

การทำขนมไทย (ขนมเปียกปูน)

 • การดูแลควบคุมการป้องกันความสกปรกและปนเปื้อนในการทำขนมไทย (ขนมเปียกปูน) ได้แก่ การทำความสะอาดรอบ ๆ เตาและทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างทุกวันไม่ให้มีฝุ่นละอองในขณะการทำขนมไทย (ขนมเปียกปูน)
 • การกองฟืนสำหรับการทำขนมไทย (ขนมเปียกปูน) ปลอดสารปนเปื้อน ต้องกองฟืนให้เป็นระเบียบไม่กองเกะกะและมีฝุ่นละออง และไม่ใช้เชื้อเพลิงที่มีกลิ่นเหม็น เช่น ยางรถยนต์ หรือวัสดุ ที่ก่อให้เกิดฝุ่นละออง
 • อุปกรณ์กระชอนกรองใบเตยหอม ผ้าที่มีสีขาวมาก ๆ  ต้องซักให้สะอาดและตากให้แห้งสนิทอย่าให้มีฝุ่นหรือราขึ้น ภาชนะในการทำขนมไทย (ขนมเปียกปูน) ต้องล้างหรือต้มน้ำฆ่าเชื้อให้สะอาดก่อนนำมาใช้ทุกครั้ง เทคนิคการทำขนมไทย(ขนมเปียกปูน) การก่อไฟให้ไฟพอเหมาะกับการกวนขนมไทย(ขนมเปียกปูน)เพราะถ้าไฟมากขนมเปียกปูนจะเปลี่ยนสีเป็นสีน้ำตาลและการกวนจ้องไปในทิศทางเดียวกัน  ขนมเปียกปูนจะมีความเหนียวมากขึ้น   
 • การพัฒนาของการทำขนมไทย(ขนมเปียกปูน) นั้นได้พัฒนามาขึ้นเรื่อย ๆ  จากสมัยก่อนบรรจุลงภาชนะเป็นถาด  แต่ปัจจุบันได้มีการบรรจุผลิตภัณฑ์  ได้หลายรูปแบบ เช่น บรรจุเป็นกล่อง เป็นถุง และขวด 

 

ที่มาข้อมูล : อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศีธรรมราช

ขอขอบคุณ :

      

ข้อมูลเพิ่มเติมครูภูมิปัญญา “การทำขนมไทย(ขนมเปียกปูน)”

นางอารี เชาวลิต

เกิดวันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ.2501 อายุ 61 ปี   

เบอร์โทรติดต่อ –

Skip to content